רשימת מועמדי המיעוטים לבחירות לפרלמנט הרומני – סופית ברובה

2020-10-24 22:11:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuהלשכה המרכזית לבחירות מצאה כי הרוב המכריע של מועמדות המיעוטים הלאומיים לפרלמנט נותרה סופית

  • רשימת מועמדי המיעוטים לבחירות לפרלמנט הרומני – סופית ברובה

    מקור צילום: רשות הבחירות הקבועה

קישורים שימושיים