המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה "אלי וויזל"

2020-10-13 17:10:00

Marian Marom (מריאן מרום) , Eugen Cojocariuהמכון הלאומי לחקר השואה ברומניה "אלי וויזל" השיק תחרות בינלאומית לפתרונות הקמה של מוזאון להיסטורית היהודים והשואה ברומניה.

  • המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה "אלי וויזל"

    מקור הצילום :המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה "אלי וויזל"

קישורים שימושיים