דיוקן המחבר: אלכסנדרו אנדי

2021-04-04 21:33:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuהסדרה "דיוקן המחבר", יוזמת מכון ההתרבות הרומני בתל אביב, המשיכה עם דיוקנו של אלכסנדרו אנדי

  • דיוקן המחבר: אלכסנדרו אנדי

    מקור צילום: ICR תל אביב

קישורים שימושיים