ראיון עם מרטין סלמון, מנהל מכון התרבות הרומני תל אביב

2020-07-19 11:29:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuמנהל מכון התרבות הרומני תל אביב, מרטין סלמון, בראיון לעמיתו לוסיה טודר, מהטלוויזיה הרומנית

  • ראיון עם מרטין סלמון, מנהל מכון התרבות הרומני תל אביב

    מקור התמונה: מכון התרבות הרומני תל אביב

קישורים שימושיים