סיום הביקור הרישמי של ראש ממשלת רומניה בישראל ובשטחים הפלסטינים

2020-11-04 23:13:00

Marian Marom (מריאן מרום) , Eugen Cojocariuראש ממשלת רומניה , לודוביק אורבן, סיים את הביקורים הרישמים שלו בישראל ובשטחים הפלסטינים.

  • סיום הביקור הרישמי של ראש ממשלת רומניה בישראל ובשטחים הפלסטינים

    מקור הצילום : www.gov.ro

קישורים שימושיים