הספר הפרק החסר, מאת מרים יהיל-ווקס

2021-02-21 19:23:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuהצגת הספר הפרק החסר מאת מרים יהיל-ווקס תתקיים בכיל תל אביב

  • הספר הפרק החסר, מאת מרים יהיל-ווקס

    מקור צילום: ICR תל אביב

קישורים שימושיים