הספר 20000 שמות

2021-02-07 19:18:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuבחסות המכון לחקר סוגיות המיעוטים הלאומיים הופיע הספר 20,000 שמות

  • הספר 20000 שמות

    מקור צילום: המכון לחקר נושאי מיעוטים לאומיים

קישורים שימושיים