רבה הראשון של רומניה, אורח הקפה הרומני ברשת

2020-08-02 17:33:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuהרב הראשון של רומניה היה אורח הקפה הרומני

  • רבה הראשון של רומניה, אורח הקפה הרומני ברשת

    מקור הצילום: ICR תל אביב

קישורים שימושיים