Agenda aromână

2018-05-08 22:03:00

Hristu Steriuru dzâlile 13-16 apriir ministrulu trâ român’il’i di pretutţido, Natalia-Elena Intotero feaţe unâ vizită tru Spania. Dumn il’ia l’ei avu întrevederi cu reprezentanţâ a autorităţâlor chentrale şi locale, a mediului asociativ şi cu reprezentanţâ a cultilor

agenda aromână

Castellon de la Plana, Spania

Useful Links