Ascultare On demand

2018-11-16 22:47:00

Eugen CojocariuVruţ soţ, până atumţea cându, oara ţi Direcţia Tehnică va remediadză modululu di ascultare on demand a emisiun’ilor RRI di pi site-ulu a nostru, puteţ să ascultaţ emisiun’ile RRI stocate chiro di 7 dzâle prin intermediul a versiunil’ei veacl’e a site-ului

ascultare on demand

Useful Links