Interviu EUGEN POPESCU dir. Fundatia Nationala “Eudoxiu Hurmuzachi”

2018-04-02 13:06:00

Taşcu LalaAoa si un an, un an ş-giumitati earam dus Curceaua şi lipseaşti s-vă mărtirisescu că aclo arcatu tru un chiuşe aflaiu ună icoană a Hristolui adrată dit un cupaciu, dit un cupaciu, napoi u spun şi cari eara a Preftului Balamace.

interviu eugen popescu dir. fundatia nationala “eudoxiu hurmuzachi”

In Memoriam Papa Lambru Balamace la Basearica Ayiu Yioryi Nau di Bucuresti

Useful Links