Projekat ’’Bicikli sa kravatom’’ (25.04.2014)

 projekat ’’bicikli sa kravatom’’  (25.04.2014) ’’Bicikli sa kravatom’’ je prvi program besplatnog ’’bike sharing’’- a u Rumuniji i namenjen je biznis centrima.

’’Bicikli sa kravatom’’ je prvi program besplatnog ’’bike sharing’’- a u Rumuniji i namenjen je biznis centrima. Ideju je 2010. godine lansirala Asocijacija zelena revolucija (Green Revolution). Od pre 4 godine nekoliko hiljada zaposlenih u bukureštanskim biznis centrima  i ostalim rumunskim gradovima  iznajmili su bicikle od ove ekološke asocijacije. Korporatisti  koriste bicikle u pauzi za ručak, za izlazak u park  ili čak i za poslovne susrete. Prošle godine 10 kompanija iz 4 rumunska grada  upisalo se u program ’’ bicikli sa kravatom’’. Nabavile su  300 bicikla, a troškove koje treba godišnje pokrivati iznose od 300 do 500 evra. Ambasada Švedske je prvo diplomatsko predstavništvo koje je prošle jeseni pristupilo Projektu ’’ Bicikli sa kravatom’’. Na konferenciji provodom potpisivanja partnerstva, ambasador Švedske u Bukureštu Andres  Bengtsen  ukazao je na potrebu razvijanja biciklističke infrastructure u Bukureštu, gde su klima i reljef povoljni za  biciklizam:’’ Primetio sam da je  Bukurešt  veoma dobar za biciklizam, jer nema  velikih uzvišenja. Zaključio sam takodje da su mnoge kompanije, agencije i ministarstva sa kojima saradjujemo svakodnevno u blizini ambasade ako koristimo bicikl. Naveo bih primer  Ministarstva inostranih poslova. Ako koristim bicikl stigao bih na odredište brže nego sa ambasadorskim kolima, posebno kada je velika gužva u saobraćaju. Vožnja biciklom ima mnoge prednosti.’’

 

Prema rezultatima Evrobarometra, iza Danske i Holandija Švedska  zauzima visoko 3.mesto  kada je reč o voznji biciklom  kao najpopularnijeg sredstva saobraćaja:’’ U Švedskoj  biciklizam  je veoma važano prevozno sredstvo  na kratke staze i vlada promoviše ovo sredstvo na više načina: izgradjene su biciklističke staze  u velikim gradovima  i  tako je pružena šansa  ljudima da koriste javni prevoz u kombinaciji sa voznjom bicikla. Ovo znači da mžete da udjete u autobus  ili u metro sa biciklom. Prema statističkim podacima svaki peti Švedjanin  svakodnevno koristi bicikl  kao prevozno sredstvo  do  radnog mesta, škole, univerziteta,  a svaki treći  najamanje jedamput nedeljno  koristi bicikl za rekreaciju. Trend je u usponu. Klima u Bukureštu i Rumuniji je nešto blaža nego u Švedskoj i ima ogroman potencijal za  vožnju bicikla.  Ovo je i razlog za naše pristupanje ovom  projektu.’’

U Rumuniji jasnih statistika o broju biciklista nema. Rumunske vlasti isticu da 9% ukupnog broja stanovnika koristi bicikl kao prevozno sredstvo. Medjutim nevladine organizacije smatraju da  ovaj procenat  ne prelazi 3%. Sport na dva točka, iako je zdrav  i prijatan, i dalje zadaje velike glavobolje stanovnicima Bukurešta koji čekaju da se završe biciklističke staze. Do realizacije  biciklističkih staza, zaposleni biznis centara imaju na raspolaganju  program  Asocijacije  Zelena revolucija (Green Revolution). Raluka Fišer, predsednica organizacije kaže:’’  Naša ponuda se ne sastoji samo od unajmljivanja  bicikala, već i u brediranju sa logoom kompanije,  jer ovako pružamo šansu zaposlenom radniku da se ponosi svojom fimom. Mi ozbezbedjujemo i održavanje. Ako dodje do nekog kvara, mi imamo ljude koji dežuraju non stop i popravljaju bicikle. Gradovi koji su prijateljski raspoloženi prema biciklistima su Brašov i Temišvar koji su stvorili biciklističku  infrastrukturu. U ovim gradovima i broj biciklista je mnogo veći nego u ostalim.’’

 

Pored Programa ’’Bicikli sa kravatom’’ pre mesec dana u Bukureštu je otvorena sezona ’’Velo 2014. godine’’. Stanovnici glavnog grada Rumunije imaju na raspolaganju 400 bicikala  u tri centra za pozajmljivanje. Velo je najva\niji ’’bike-sharing’’  projekat u Rumuniji sa zadatkom da postepeno uvede bicikl u  svakodnevni urbani pejzaž za rekreaciju ali i kao prevozno sredstvo  koje ne zagadjuje sredinu.


www.rri.ro
Publicat: 2014-04-25 19:00:00
Vizualizari: 306
TiparesteTipareste