Privreda Rumunije u 2015. godini (05.01.2016)

 privreda rumunije u 2015. godini (05.01.2016) 22. avgusta rejting agencija Fič potvrdila je ponovo kreditini rejting Rumunije u devizama na BBB- i u nacionalnoj moneti na BBB sa stabilnom perspektivom.

22. avgusta rejting agencija Fič potvrdila je ponovo kreditini rejting Rumunije u devizama na  BBB- i u nacionalnoj moneti na BBB sa stabilnom perspektivom. U saopštnju Fiča se izmedju ostalog naglašava da je ’’potvrda rejtinga sa stabilnom perspektivom posledica izuzetno dobre finansijske situacije u odnosu na države regiona sa istim rejtingom, budzetskog deficita u 2015.godni od 1,8%, za 0,7% boljim nego u državama regiona sa kreditnim rejtingom od BBB i javnim dugom od 40,6%. Drugi faktor koji je doprineo potrdi kreditnog rejtinga Rumunije su pozitivne perspektive o ekonomskom rastu u naredne tri godine- navodi se u Izveštaju.

28.avgusta hotelski lanac Starvud Hotels & Risorts i zvanično je poceo da posluje u Rumuniji preko Brenda Šeraton nakon potpisivanja ugovora o franšizi na 20 godina sa Grand Placa Hotelom, vlasnikom bivšeg hotela Hauard Dyonson u Bukureštu. Kompanija Grand Plaza Hotel investirala je u modernizaciju hotela 5—6 miliona evra i sada hotel ima 5 zvezdica i odgovara svim zahtevima Šeratona. Hotel ima 270 soba i 300 radnika.

7. septembra predsednik Rumunije Klaus Johanis je potpisao Poreski zakon koji je stupio na snagu 1. januara tekuće godine. Glavne odredbe zakona odnose se na smanjenje pdv-a sa 24% na 20% ove godine i sa 20% na 19% od 2017. godine,zatim ukidanje takse na specijalne objekte od 1. januara 2017. godine, izuzev poljoprivrednih objekata koji su oslobodjeni poreza o ove godine i ukidanje dodatne akcize na gorivo od 1. januara 2017. godne.

 

16. septembra vlada Rumunije je usvojila Nacionalnu konkurentsku strategiju za 2015-2020. godinu kojom se identifikuju 10 sektora sa konkurentskim potencijalom u skladu sa oblastima Nacionalne strategije za istraživanje, razvoj i inovaciju za 2014-2020. godinu. Privredni sektori Rumunije sa konkurentskim potencijalom su turizam i ekoturizam, tekstilna i kožna industrija, drvna industrija i nameštaj, kreativne industrije, auto industrija i industrija komponenata, tehnologija informacija i komunikacija, prerada hrane i pića, zdravstvo i farmaceutski proizvodi, energija, menadjment očuvanja sredine, bioekonomija koja obuhvata poljoprivredu, šumarstvo, ribolov i akvakulturu, biofarmacija i biotehnologija.

 

8. oktobra deoničari Banke Transilvanija doneli su odluku o ujedinjenju sa Volksbank Rumunija. Integracija Volksbank Romanija u Banku Transilvanija počela je u parilu 2015. godine i završena je 31. decembra. Banka Transilvanija spada u najveće rumunske banke. Strategija banke bazira se na medjunarodnim deoničarima, Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Svetskom bankom.

14. oktobra kompanije Lukojl, PanAtlantik i Romgaz pronašli su na kontinentalnoj platformi Crnog mora nalazište prirodnog gasa. Rezerve gasa se procenjuju na oko 30 miliardi kubnih metara.

9.novembra kompanija Nuklearelektrika i China General Nuclear Power Corporation parafirali su Memorandum o sporazumevanju o razvoju i izgradnji, 3 i 4 reaktora Nuklerne centrale u Černavodi. U novoj projektnoj kompaniji tipa ’’joint-venture’’ China General Nuvlear Poewr Corporation postaće vlasnik 51% akcija. Projekat 3 i 4 reaktora predpostavlja izgradnju još dva reaktora tipa CANDU 6 instalisane snage od 700 MWh i rokom trajanja od 30 godina, sa mogućim produženjem jos 25 godina.

17. novembra u naselju Gimbav postavljen je kamen temeljac nove fabrike kotrljajućih ležajeva AIRBUS Helicopters industries u koju je uloženo skoro 40 miliona evra. U skladu sa planom ovde će se godišnje proizvoditi od 15 do 20 helikoptera, a novi model H-215 izaćiće sa proizvodnih traka u 2017. godini.

 

19. novembra američka grupa Timken saopštila je da će graditi novu fabriklu kotrlajučih ležajeva u gradu Ploješti. Radovi će startovati u prvom tromesećju tekuće godine, a proizvodna početkom 2017. godine.

 

9. decembra Finansijska revija je saopštila da je Fondacija Bil i Melinda Gejts, najveća dobrotvorna organizacija na svetu, sa aktivima od 43 miliarde dolara postala deoničar Fonda vlasništva. Rumunska država je osnovala Fond vlasništva sa ciljem da se osobama kojima je konfiskovana imovina u vreme komunizma isplati naknada za oduzetu imovinu koja se ne može vratiti u naturi.

 

 


www.rri.ro
Publicat: 2016-01-05 10:48:00
Vizualizari: 109
TiparesteTipareste