Lecţia 6 第六课

lecţia 6  第六课 Bună ziua dragi ascultători! Bun venit la o nouă lecţie de limba română! 亲爱的听众,大家好!又到了罗语教学节目时间了。

Lecţia 6  第六课

 

Bună ziua dragi ascultători! Bun venit la o nouă lecţie de limba română!

亲爱的听众,大家好!又到了罗语教学节目时间了。

 

Text课文

Câţi fraţi are Sofia?索菲亚有几个兄弟姐妹?

 

Sofia: Bună ziua!

索菲亚:你好!

Li Lin: Bună ziua!

李林:你好!

Sofia: Eu sunt Sofia, sunt o fată, sunt româncă. Sunt din România

索菲亚:我是索菲亚,我是女孩儿,我是罗马尼亚人。我是从罗马尼亚来的。

Li Lin: Eu sunt Li Lin, sunt băiat, sunt chinez. Sunt din China

李林:我是李林,我是男孩儿, 我是中国人。我是从中国来的。

Încântat de cunoştinţă!

我认识你很高兴!

Sofia: Şi eu sunt încântată să te cunosc!

索菲亚:认识你我也很高兴!

Li Lin: Ai fraţi?

李林:你有兄弟姐妹吗?

Sofia: Da, eu am un frate şi o soră.

索菲亚:有,我有一个弟弟和一个姐姐。

Li Lin: Mai mici, sau mai mari?

李林:比你大还是比你小?

Sofia: Un frate mai mic, Alexandru, şi o soră mai mare, Eva. Fratele mai mic, Alexandru merge la grădiniţă, sora mai mare, Eva merge la şcoală.

索菲亚:我有一个弟弟,叫亚历山德鲁和一个姐姐,叫埃瓦。弟弟,亚历山德鲁上幼儿园,姐姐,埃瓦上学校。

 

 

Vocabular生词:

 

frate        兄弟(弟弟,哥哥)(名词,阳性)

soră     姐妹(姐姐,妹妹)(名词,阴性)

mic     小(形容词)

mai     更(副词)

mai mic    比……小,更小,小一点

mare     大(形容词)

mai mare    比……大,更大,大一点

văr     表弟,表哥,堂弟,堂哥(名词,阳性)

verişoară    表妹,表姐,堂妹,堂姐(名词,阴性)

şcoală    学校(名词,阴性)

grădiniţă    幼儿园(名词,阴性)

la      在,到(介词,引出地点壮语或地点定语)

câţi?        几,多少(复数、阳性)

câte?        几,多少(复数、阴性)

merge    去(动词、第三人称 – 他/她去)

unu     一

doi     二

trei     三

patru        四

cinci        五 

 

Gramatică语法

 

下面向大家介绍一些语法现象及其用法

 

(一)Pluralul substantivelor名词的复数

 

1)阳性名词的复数构成法:

 

阳性名词的复数结尾都是-i,例如:

 

un tată – doi taţi                 一个爸爸 – 两个爸爸

un student – doi studenţi         一个学生 – 两个学生

un profesor –  doi profesori            一个老师 –  两个老师

un copil –  doi copii                 一个孩子 –  两个孩子

un căţel – doi căţei                 一只狗 – 两只狗

un băiat – doi băieţi                一个男孩儿 – 两个男孩儿

un frate – doi fraţi            一个哥哥/弟弟 – 两个兄弟

un văr – doi veri             一个表哥 – 两个表哥<br>

 

 

 2) 阴性名词的复数构成法:

 

在今天的课中我们学习阴性名词的两个复数结尾:-e,和-i,例如:

 

ă-e

o mamă – două mame         一个妈妈 – 两个妈妈

o studentă – două studente     一个学生 – 两个学生

o fată – două fete         一个女孩儿 – 两个女孩儿

o masă – două mese         一张桌子 – 两张桌子

o casă – două case         一座房子 – 两座房子

o vază – două vaze         一个花瓶 – 两个花瓶

o profesoară – două porfesoare    一个老师 – 两个老师

o verişoară – două verişoare       一个表姐 – 两个表姐

-i

o curte – două curţi            一个院子 – 两个院子

o carte – două cărţi            一本书 – 两本书

o floare – două flori            一朵花儿 – 两朵花儿

o pisică – două pisici           一只猫 – 两只猫<br>  

 

有些阴性名词复数形式是不规则变化的,如:

 

o soră – două surori                一个姐姐/妹妹 – 两个姐妹<br>

 

 

3) 中性名词的复数构成法:<br>

 

中性名词的复数结尾都是 -uri, -e, 没有一定的规律,例 如:<br>

 

un scaun – două scaune       一把椅子 – 两把椅子

un stilou – două stilouri         一支钢笔 – 两支钢笔

un pat – două paturi           一张床 – 两张床

un geam – două geamuri      一口窗 – 两口窗<br>                

 

(二)Verbele „a fi” şi a „avea” 动词“是”和“有”的现在、陈述式

 

„a avea”“有”

eu am        我有

tu ai        你有

el are       他/她有

 

„a fi” “是”

eu sunt  我是         noi suntem    我们是

tu eşti    你是         voi sunteţi    你们是

el este    他/她是     ei/ele sunt    他们/她们是

 

(三)形容词

 

形容词用来修饰名词,表示事物的特征。形容词放在被修饰的名词前边,其性、数和格要与名词相一致。有的形容词的单数和复数阴性和阳性形式相同,有的形容词的单数阴性和阳性形式不同,但复数阴性和阳性复数形式相同。

 

 

Exemple例子:

 

“大”

单数:mare

复数:mari

“小”

单数

阳性:mic     阴性:mică

复数阳性和阴性:mici

 

Exerciţii 练习:

 

在节目的最后让我们练习一下儿今天这节课中所学到的语法和词汇!

 

(一)

 

Câţi fraţi are Sofia? Sofia are un frate şi o soră.

索非亚有几个兄弟姐妹?索非亚有一个弟弟和一个姐姐。

Câte surori are Li Lin? Li Lin are trei surori, două surori mai mari, şi o soră mai mică.

李林有几个兄弟姐妹?李林有三个姐妹,两个姐姐和一个妹妹。

Câţi fraţi are Li Lin? Li Lin are doi fraţi mai mari.

李林有几个兄弟?李林有两个哥哥。

Eu am un văr şi două verişoare.

我有一个表弟和两个表姐妹。

 

(二)

Câte creioane are Eva? Eva are trei creioane.

埃瓦有几只铅笔?埃瓦有三只铅笔。

Tu câte creioane ai? Eu am două creioane.

你有几只铅笔?我有两只铅笔。

Ce este pe masă? Pe masă sunt patru cărţi, două stilouri şi patru creioane.

桌子下有什么?桌子下有四本书,两支钢笔和四只铅笔。

Ce este sub pom? Sub pom sunt flori. Câte flori sunt sub pom? Sub pom sunt cinci flori.

树下有什么?树下有花儿。树下有几朵花儿?树下有五朵花儿。

Câte animale ai? Am cinci animale: două pisici şi trei căţei.

你有几只动物?我有五只动物:两只猫和三只狗。

Câţi copii sunt în curte? În curte sunt patru copii: două fete şi doi băieţi.

院子里有几个孩子?院子里有四个孩子:两个女孩儿和两个男孩儿。

 

好, 今天我们的罗语教学课程到此结束了,下次节目时间再见!La revedere!

 


www.rri.ro
Publicat: 2016-05-04 18:00:00
Vizualizari: 417
TiparesteTipareste