Informaţii pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene

informaţii pentru cetăţenii statelor membre ale uniunii europene 		Potrivit cadrului legal, cetăţenii statelor Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) şi ai Confederaţiei Elveţiene pot intra pe teritoriul României dacă prezintă următoarele documente:

Potrivit cadrului legal, cetăţenii statelor Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) şi ai Confederaţiei Elveţiene pot intra pe teritoriul României dacă prezintă documentul naţional de identitate, paşaportul sau un alt document eliberat pentru cetăţenii europeni, fără ca Poliţia română de Frontieră să aplice ştampila de intrare. 


În ceea ce priveşte rezidenţa în România, cetăţenii Uniunii Europene, precum şi membrii de familie care îi însoţesc, beneficiază de acest drept timp de cel mult 3 luni de la data intrării în ţară. Pentru obţinerea dreptului de rezidenţă pe o perioadă care depăşeşte 3 luni, cetăţenii europeni vor trebui să se înregistreze la structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, instituţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Ei vor primi un certificat de înregistrare, o carte de rezidenţă pentru membrii lor de familie sau o carte de rezidenţă permanentă atât pentru cetăţenii Uniunii, cât şi pentru membrii lor de familie. Certificatul de înregistrare va fi emis chiar în ziua depunerii cererii şi este valabil pentru o perioadă de până la 5 ani. Cartea de rezidenţă pentru membrii de familie ai cetăţenilor Uniunii aflaţi în România va fi emisă în cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii, iar valabilitatea acesteia este de până la 5 ani de la data emiterii, dar nu mai mare decât perioada de rezidenţă a cetăţeanului Uniunii Europene al cărui membru de familie este solicitantul.


Rezidenţa mai mare de 3 luni se acordă persoanelor care desfăşoară activităţi economice în România sau deţin mijloace de întreţinere şi asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale din România, pentru respectivele persoane şi ceilalţi membri ai familiei. Vor mai putea beneficia de acest drept persoanele care se angajează pentru muncă în România, cele care sunt înscrise la o instituţie de învăţământ acreditată, cele care practică activităţi de voluntariat sau religioase. 


În ceea ce priveşte dreptul la rezidenţă permanentă, acesta se acordă cetăţenilor Uniunii Europene care au o rezidenţă continuă şi legală în România de cel puţin 5 ani, precum şi persoanelor care nu au cetăţenia Uniunii dar care au o rezidenţă continuă, de cel puţin 5 ani, în calitate de membri de familie ai unui cetăţean al Uniunii rezident sau rezident permanent în ţara noastră. Valabilitatea cărţii de rezidenţă permanentă este de 10 ani de la data emiterii, cu excepţia celor care sunt eliberate persoanelor cu vârsta de până la 14 ani, documente a căror valabilitate este de 5 ani de la data emiterii.


Dreptul de rezidenţă permanentă poate fi pierdut în cazul unei absenţe de pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi. Taxa este de 7 lei (cca. 1,6 euro) reprezentând contravaloarea cărţii de rezidenţă. Cetăţenii statelor Uniunii Europene pot beneficia de măsuri de protecţie socială din partea statului, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Totodată, nu au nevoie de permise pentru a munci în România. 


www.rri.ro
Publicat: 2016-10-07 09:56:00
Vizualizari: 425
TiparesteTipareste