Preduzetništvo kao projekat repatrijacije (25.10.2016)

preduzetništvo kao projekat repatrijacije (25.10.2016) Projekat povratka naših državljana iz inostranstva ,,RePatriot’’ okupio je nedavno u Bukureštu više od 100 poslovnih ljudi sa ciljem da privuku Rumune iz inostranstva da investiraju u rumunsku privredu.

Projekat povratka naših državljana iz inostranstva ,,RePatriot’’ okupio je nedavno u Bukureštu više od 100 poslovnih ljudi sa ciljem da privuku Rumune iz inostranstva da investiraju u rumunsku privredu. Uspešni preduzetnici koji posluju u Rumuniji podržavaju projekat i pružaju savete i informacije o povoljnostima za bavljenje biznisom u Rumuniji. Dragoš Anastasiu poslovni čovek uključen u ovu akciju kaže: ,,Povratak po nama ne predpostavlja  fizički već mentalni povratak. Treba da prestanemo sa lošim predstavljanjem Rumunije, treba imati pozitivno mišljenje o našoj zemlji i u trećem redu treba shvatiti da se u Rumuniji može uspostativi partnerski odnosi, odnosno da se ovde isplati investirati. Treba ubediti ljude da je Rumunija postala opredeljenje za ljude koji su se ovde odlično snalazili. ’’

 

Repatrijacija Rumuna iz dijaspore predstavlja važan cilj u 2018. godini. Cilj je da se svori slika o ujedinjenoj a ne podeljenoj zemlji izmedju Rumuna iz zemlje i inostranstva- izjavio je Marijus Bostan pokretač projekta ,,RePatriot’’:,,Ova povoljnost za povratak preko preduzetništva je veoma važna sa ekonomske tačke, jer povratak preduzetnika i ljudi koji donose dodatu vrednost i otvaraju nova radna mesta može da doprinese povratku drugih profesionalnih kategorija: lekara, profesora, profesionalaca u raznim oblastima. Rumuniji je potreban višegodisnji sukcesivnni ekonomski rast kako bi se lični dohoci povećali.’’

 

Izvršni direktor Priojekta ,,RePatriot” Ramona Kirila kaže: ,,Svi učesnici su pozitivno ocenili susret i sa nestrpljenjem čekaju prelazak na drugu fazu, odnosno  na podelu po grupama, nastavljanje razgovora o interesnim oblastima kako bi se kasnije razgovori usresredili na poslovne ideje, strateška partnerstva i na uspešnu saradnju izmedju dve grupe poslovnih ljudi. Mnogi poslovni ljudi dolaze iz oblasti IT i tehnologije. IT predstavlja glavnu povoljnost Rumunije u ovom trenutku. Mnogi prisutni poslovni ljudi su zainteresovani za gradjevinarstvo, poljoprivredu, energetiku, zdravstvo. Postoje i ljudi koji žele da prošire aktivnost u Rumuniji i već misle na sledeće konkretne korake. Primere da su se mnogi vratili u zemlju imamo svuda oko nas. Mogao bih spomenuti članove projekta ,,RePatriot’’ Dragoša Anastasiua, Gabriela Istoka, Hirdegardu Brundl i jos oko 30-tak preduzetnika koji su se vratili sa ciljem da investiraju.

 

Podršku Rumunima koji nameravaju da otvore biznis u Rumuniju pruža i rumunska vlada. Ministarstvo evropskih fondova i Ministarstvo inostranih poslova, preko Departmana za odnose sa Rumunima u rasejanju, saopštavaju da je otvoren upis za Program ,,Dijaspora Start-up’’, za koji je obezbedjeno 30 miliona evra posredstvom Operacionog programa ljudskog kapitala. U prvoj etapi administratori preduzetničke šeme pozivaju se da predstave projektne predloge u visini od najviše 5 miliona evra, uz obavezu da pripreme buduće preduzetnike i da ovima odobre subvencije za početak biznisa u Rumuniji. Obavezni uslov je partnerstvo sa jednim entitetom iz dijaspore. U drugoj etapi, rumunski državljani koji žele da otvore firmu mogu dobiti najviše 40 000 evra  i uz ovaj iznos mogu pohadjati preuzetničke kurseve osposobljavanja. Pravo da se prijave imaju rumunski državljani sa mestom boravka u inostranstvu u trajanju od najmanje 12 meseci. Organizacije iz dijaspore zainteresovane za ovaj program pozivaju se da dostave kontaktne podatke do 30. oktobra.

 


www.rri.ro
Publicat: 2016-10-25 09:06:00
Vizualizari: 161
TiparesteTipareste