Premiile Gopo 2017

premiile gopo 2017 Lungmetrajulu ”Sieranevada”, di Cristi Puiu, fu marile amintâtor a ţil’ei de-a 11-a ediţii a Galâl’ei a Premiilor Gopo, evenimentu care avu loc la Teatrulu Naţional ”I.L. Caragiale” din Bucureşti. ”Sieranevada” are obţinută 6 trofee Gopo, trâ ”ţel mai b

Lungmetrajulu ”Sieranevada”, di Cristi Puiu, fu  marile amintâtor a ţil’ei de-a 11-a ediţii a Galâl’ei a Premiilor Gopo, evenimentu care  avu loc la Teatrulu Naţional ”I.L. Caragiale” din Bucureşti. ”Sieranevada” are obţinută 6 trofee Gopo, trâ ”ţel mai bunulu film”, ”ţel mai bunulu reghizor”, ”ţel mai bunulu schenariu”, ”ţea mai buna actriţă în rol principal”, ”ţea mai buna actriţă în rol secundar” şi ”ţel mai bunulu montaj”. Selectat în competiţia ofiţială a ediţil’ei di-tru 2016 a Festivalului di la Cannes, ţel de-al patrulea lungmetraj a lu Cristi Puiu fu aprucheat cu croniţ laudative în presa internaţională. "Sieranevada" fu numită în The Guardian "hrană trâ creier, tră mâduuă", iar autorululu a lui considerat una di aţeale mai puterniţile boţ chinematografiţe a secolului . Acţiunea din „Sieranevada” are loc la treie dzâle di la atentatulu din redacţia publicaţilei pariziană Charlie Hebdo şi la patrudzăţ di dzâle di la moartea tatălui a lu Lary, un medic trecut di 40 di an’i. Easte şi dzua cându Lary, urmeadză să îşi treacă dzua di sâmbătă însoţât di tinăra lui soţie, soaţă di curună, tru mesea di familie reunită cu ocazia comemorarilei a ţilui dispărut. Evenimentulu, ama, nu si deruleadză conform a aştiptărilor. Ana Ciontea, considerată ţea mai bună actriţă într-un rol secundar trâ ”Sieranevada”,  declarăă pi scena Teatrului Naţional:

”M’i-aduc aminte prima dzuă di casting , cându  avuiu nişte emoţii multu greale, emoţii care nu mi părăsiră pi toată durata filmărilor. Îl’i mulţan’iisescu a lu Cristi Puiu  că mi xanaflaiu în filmul pi care el lu-are faptă, Sieranevada easte trâ mine familie. Şi lâ mulţan’iisescu a cathiunuia în parte, a colegilor a mei şi a membrilor a echipâl’ei, tutnâoară, lâ mulţan’iisescu a ţilor care mi-au votată şi m’i-au dată şansa să fac parte din familia filmului românescu.”

Regizorulu Cristi Puiu, premiat trâ scenariul şi regia filmului ”Sieranevada”,  mulţan’iisi a familil’ei a lui şi a regizorului Lucian Pintilie:

”Prota oară a soţiil’ei a mea, Anca, şi a featilor a meale lâ mulţan’iisescu. Easte greu să eşţâ schenaristu, ai nivol’ie di isihie, şi eu am aţeastă şansă, tra sâ escu alăsat în pace. Îl’i mulţan’iisescu şi a lu Lucian Pintilie,  că tru 1999 are citită schenariul pi care-l aveam scrisă atumţea cu scriitorulu Răzvan Rădulescu, scenariul ţi are stată la baza filmului Marfa şi banii, Prâmâtia şi pâradzâl’i, şi-mi deade curaj. Atumţea si feaţe să prindu curaj şi să continui să scriu. Deci, mulţan’iisescu. Şi vă mulţan’iisescu şi a dvs.”

Regizorulu Cristi Puiu  dedicăă trofeulu aprucheat trâ regie a actorului Sorin Medeleni, care  muri nainte ca pelicula “Sieranevada” să hibă lansată. La ţea de-a XI- ediţie a Galâlei a Premiilor Gopo, care  avu loc la Teatrulu Naţional, premiul trâ întreaga activitate l’i fu înmânat a actorului Valentin Uritescu. Cu ună experienţă di piste 50 di an’i în teatru şi film, Valentin Uritescu,  deade bană a unor ninumirate roluri secundare, pi cât di diversificate, tut atât di ofertante pricum Sergentul Şaptefraţi din serialul TV "Lumini şi umbre" simnat di Andrei Blaier, personaj continuat ulterior tru "Noi, ţel’i din linia întân’i" în regia lu Sergiu Nicolaescu, Vasile din "Concurs" (regia Dan Piţa). Absolventu a promoţil’ei 1963 a Institutului di Artă Teatrală şi Chinematografică „I.L. Caragiale“,  aleapse scena Teatrului „Maria Filotti“ din Brăila, şi, după ţinţe an’i,  si angajeadză la Teatrulu a Tineretului din Piatra Neamţ. Ţel’i 13 an’i trecuţ pi schena a luştui teatru sunt „aţea mai importanta perioadă a banâlei a lui“. După ţi fu remarcat di Liviu Ciulei, Valentin Uritescu  avut ună intensă activitate teatrală tru spectacolile di pi scena Teatrului Bulandra. Tru 2011, Valentin Uritescu debuteadză în lumea literară cu volumulu autobiografic „Aşi esc eu, glar!“, iar doi  an’i mai târdzâu contiinuă cu „Să ai angâtan di ţel bunulu din tine“, cartea di amintiri dedicată a tatălui a lui, ambile apărute la Editura Humanitas. Anulu trecut, artistulu are lansată şi volumulu „Arâvuit di banile  altora“, memorii apărute la Editura Ars Docendi. Valentin Uritescu la ţea de-a 11-a ediţie a Galâl’ei a Premiilor Gopo:

”Eram tru anulu întân’i di facultate, cându debutaiu tru chinematografie în filmul “Si-are furată ună bombă”, filmu adrat di Ion Popescu Gopo. Aveam ună singură replică, ună singură propoziţie, “Să m’eardzim!”. Şi triţeam cu grupulu respectiv a cure îl’i adresam aţistă urminie di la stânga la dreapta cadrului. Au tricută di atumţea piste 50 di an’i, am fap[tă dzăţ di roluri în cinema şi în teatru. A treia carte pi care u am scrisă are numa “Aruvuit di banile  altora”, easte zborulu di toate personajile pi care le-am creată şi care cutriirată şi aruvuită. Cum spuneam, au trecută piste 50 di ani di la debutulu a meu tru cinematografie şi tora, iatu, Gopo vine diznou la mine. Lâ mulţan’iisescu a ţilor care m’i lu-au pitricută şi vă mulţan’iisescu şi a dvs. care mi răsplătiţ cu aplauze şi mi felicitaţ după 50 di an’i di la debut.”

Lungmetrajulu di debut a lu Bogdan Mirică  apruche ţinţe trofee la Gala Premiilor Gopo, inclusiv la categoriile ”ţel mai bunulu actor într-un rol secundar” (Vlad Ivanov) şi ”ţel mai bunulu actor într-un rol principal” (Gheorghe Visu). Un numir di 21 di filme fură lansate tru 2016, iar dauă di eale au avută piste 100.000 di spectatori şi încasări di piste 2 milioane di lei, apruchinda aşi premiul a publicului la gala Gopo - ”#Selfie69” şi ”Dauă lozuri”. (Şt.B)

Autor: Corina Sabău

Armânipsire: Hristu Steriu


www.rri.ro
Publicat: 2017-03-27 22:30:00
Vizualizari: 218
TiparesteTipareste