Romantism şi ideea naţională

romantism şi ideea naţională Romantismul a fost curentul literar-artistic care a pus în centrul existenţei umane etnicitatea şi limba poporului.

Romantismul a fost curentul literar-artistic care a pus în centrul existenţei umane etnicitatea şi limba poporului. Produs al gândiri occidentale, romantismul a fost considerat adesea o reacţie la universalismul clasicismului, a cosmopolitismului. Tradiţia, trecutul şi limba unei comunităţi împărtăşite de toţi membrii săi au fost considerate fundamentele pe care romantismul vedea lumea. Iar statul naţional a fost forma politică de exprimare a ideilor romantismului. Romantismul românesc nu a făcut nici el excepţie fiind prima sincronizare a spaţiului românesc cu ideile Occidentului. În cele trei ţări române, influenţele romantismului venit din două direcţi: în Moldova şi Muntenia din lumea franceză, în Transilvania din lumea germană.


L-am întrebat pe istoricul literar Ioan Stanomir în ce a constat proiectul romantic şi cum a fost el receptat în spaţiul românesc: "Romantismul în spaţiul european şi în cel românesc proiectează o nouă imagine asupra comunităţilor etnice. În această imagine este practic o reinventare a identităţii acestora. Se porneşte de la explorarea unui patrimoniu arheologic şi cultural şi se ajungela crearea unui panteon în care sunt situaţi părinţii neamului şi modelele acestuia. Este un tip de reţetă care porneşte din Vestul Europei şi ajunge, cu o întârziere semnificativă în spaţiul românesc. Dacă discutăm din perspectiva purităţii estetice, romantismul românesc este un romantism compozit şi eclectic. O seamă dintre romanticii noştri au şi pagini clasice, să ne amintim de Grigore Alexandrescu. Alţi romantici sunt romantici dar sfârşesc prin a fi clasici, cazul lui Vasile Alecsandri. Cei care sunt cu adevărat pur romantici nu sunt foarte mulţi. Romantismul lor este uneori strident şi ilizibil astăzi, cum este cazul lui C. A. Rosetti. Romantismul românesc respectă reţeta europeană în privinţa reinventării de sine. Avem un întreg inventar de imagini, de la ruine la strămoşi, şi terminând cu evocarea faptelor de arme ale trecutului."


Soluţia elitelor din Muntenia şi Moldova pentru modernizare şi statalitate a fost romantismul francez, în timp ce pentru românii din Imperiul austriac modelul romantic german a fost dominant: "Principala problemă a diferenţei dintre cele două romantisme ţine de definiţia naţiuniii. Romantismul german era un romantism într-un anumit segment al său organicist, conservator şi xenofob. Influenţa sa se vede nu atât la paşoptişti, cât la Eminescu. El este cel mai puternic influenţat de romantismul german. În Transilvania se simte influenţa iluminismului de tip iosefinist şi a contaminării cu ideologia revoluţionară. Dar revoluţia din Transilvania este una paradoxală pentru că este, în termeni europeni, o contrarevoluţie gândită ca reacţie la excesele xenofobe ale unei revoluţii prin excelenţă europene, aşa cum era cea maghiară."


Revoluţia de la 1848 a fost punctul culminant al manifestărilor romantismului românesc. Ea a fost începutul reformelor şi a modernizării în spaţiul românesc. Ioan Stanomir: "Romantismul românesc este paşoptismul, iar în acest tablou de familie cu toţii au fost implicaţi, mai mult sau mai puţin strălucit, în politică însemnând alcătuirea de societăţi cultural-literare, societăţi secrete, în exil şi apoi la întoarcerea din exil în ceea ce a rămas de făcut până către anii 1860-1870 când acea generaţie, practic, se epuizează. Depinde foarte mult de longevitatea romanticilor. Avem romantici care intră într-o perioadă de eclipsă, cazul lui Grigore Alexandrescu, romantici vârstnici care traversează perioade de mutaţii şi de metamorfoze, cazul lui Heliade Rădulescu, romantici exponenţiali şi manipulaţi de comunism, ulterior, cum a fost Nicolae Bălcescu intraţi în canon prin moarte eroică. Sunt romantici care abandonează cariera literară şi se dedică politicii în totalitate, aşa cum a fost C. A. Rosetti. Mai sunt romantici precum Bolliac care este mai mult jurnalist decât poet. Este o imagine de familie care se confundă cu ceea ce Paul Cornea numea oamenii începutului de drum."


Romantismul a devenit, în timp, modelul cultural de referinţă. Aşa s-a născut cultura standardizată sau canonul: "Dacă ne referim la o anumită receptare mecanică şi defomatoare m-aş opri la Dimitrie Bolintineanu. Este reţinut mai cu seamă prin legendele istorice, care sunt un fel de mic manual de patriotism paşoptist. Legendele istorice au reuşit un îndreptar de comportament şi să imortalizeze mitologic anumite figuri. Ceea ce proiecţia canonică a omis este opera romantică cea mai profundă şi vibrantă a lui Bolintineanu, poemul "Conrad", care este un mic echivalent românesc al "Rătăcirilor lui Childe Harold", scris de Byron. Byronismul a fost o modă de care romanticii români nu s-au putut sustrage."


Unitatea naţională a fost cheia modernizării şi emancipării naţionale propusă de romantism, Ioan Stanomir: "Unitatea naţională este o expresie care îşi datorează existenţa acestui discurs paşoptist. Ceea ce noi privim ca fiind canonic, domnitorul Mihai Viteazul, este invenţia lui Florian Aaron şi Nicolae Bălcescu, şi, în particular, a lui Gheorghe Bibescu, cel care îi foloseşte mantia cu ocazia ceremoniilor oficiale. Conştiinţa naţională este o formulă anacronică pe care noi o proiectăm pentru a ne explica comportamente care nu au niciun fel de legătură cu investirea lor din epocă. Romanticii paşoptişti au dorit în mod cert unitatea principatelor. În privinţa Transilvaniei şi Banatului lucrurile erau complicate pentru faptul că exista acolo un curent federalist care privea mai degrabă spre Europa Centrală şi mai puţin spre Carpaţi. Nu trebuie să uităm că relaţia romanticilor transilvăneni şi bănăţeni cu Imperiul austriac a fost una complicată, mulţi dintre ei s-au pus sub semnul imperiului pentru a rezista republicanismului maghiar."


Romantismul a fost un curent artistic, un model politic şi o tendinţă societală bazat pe emoţii. Care i-au păstrat o bună imagine şi contexte pozitive, în ciuda trecerii timpului.www.rri.ro
Publicat: 2017-05-29 10:40:00
Vizualizari: 1295
TiparesteTipareste