Oferte la Panairulu de Turismu a li Românie

oferte la panairulu de turismu  a li românie Peste 200 de expozanţâ îşi prezentară ofertele la ediţia de primăveară a Panairului de Turismu a li Românie, organizat întră 22 şi 25 februarie, la Complexul expoziţional ROMEXPO din Bucureşti. Participanţâl’i au prezentată oferte trâ treaţerea vacanţâl’e

Peste 200 de expozanţâ îşi prezentară ofertele la ediţia de primăveară a Panairului de Turismu a li Românie, organizat întră 22 şi 25 februarie, la Complexul expoziţional ROMEXPO din Bucureşti. Participanţâl’i au prezentată oferte trâ treaţerea vacanţâl’ei de veară şi trâ perioada imediat următoare. Fură reprezentate principalele zone turistiţe ale Românie, iar reduţerile trâ rezervări timpurii furâ multu consistente.

            Nă dănasim întân’i pe litoralul românescu ala Amare Laie. Dorina Tănase easte reprezentanta unui chentru SPA de patru steale, de pe litoral, di-tru Neptun-Olimp.  „În prima aradă, prezentăm ofertele speciale de 1 mai, de Rusal’e şi de minivacanţa copiilor/cilimean’ilor de 1 cirişar. La catheună di aeste oferte speciale, va avem pe nângă cazare şi demipensiune, acces gratuit la pischina interioară a chentrului SPA, programe foarte diversificate trâ cilimean’i. Pe nângă pischina interioară trâ ascâldare de la etajulu al treilea, care are şi vedeare la mare, avem tru tut aţeuăşi zonă trei tipuri de saună, fântână de gl’eaţă, duşuri emoţionale. La primulu etaj/patomat avem pachete balneo, iar la etajulu al doilea easte trâ terapiile wellness, inclusiv relaxare trâ cupluri.”  Preţulu a unui sejur de ţinţe nopţâ, de 1 mai, easte de 1950 lei (430 euro) trâ ună cameră dublă, în timp ţe oferta unui sejur de  doauă nopţâ, de 1 cirişar, se analţă la 850 lei (180 euro) trâ ună cameră dublă.

Câţe litoral? Nâ răspunde Corina Martin, preşedinte a Federaţilei a Asociaţiilor de Promovare Turistică din România.  „Avem plaje cu arina ţea  mai fină din Europa şi descoperim staţiun’i de vacanţă trâ toate gusturile, ama şi trâ toate bugetele. Mamaia easte staţiunea numirulu unu trâ distracţie şi bană de dzuuă şi de noapte. Îl’i aşteptăm pe toţ turiştil’i cu multe evenimente internaţionale. Sunt festivaluri de muzică a cui renume  depăşi de multu graniţele ale Românie, ama sunt şi multe evenimente sportive, de modă şi de muzică. Macă vrem vacanţe balneare, de SPA, de wellness, m’eardzem la Eforie Nord sau Sud, sigura. Iar macă vrem vacanţe verdzâ, mai cu isihie, cu unităţ destinate a familiilor şi all inclusive, aleadzem mai multu sudulu a litoralului.”

 

Ciprian Enea, consultant turismu, recomaandă a tutulor Delta Dunăril’ei.  „Easte ţea mai muşată destinaţie de aestă turlie din Europa. Avem pachete trâ toate categoriile de public, de la admiratoril’i de păsări şi până la familiile cu copii/cilimean’i şi senioril’i care vor să se bucură/hărăsească de atmosfera specifică a Deltâl’ei. Un sejur de ţinţe dzâle care include patru nopţâ de cazare la hotelurile a noastre de treie şi patru steale, transportul cu autocarulu din Bucureşti la Murighiol, transferulu cu barca de la Murighiol la Uzlina şi demipensiune sau pensiune completă tip bufet acaţă de la 399 de lei (85 euro) de persoană. Pe misură ţe intrăm în sezon, preţurile agiungu la 699 de lei (150 euro), trâ meşil’i alonar şi augustu. Dinclo de aeste facilităţ, turiştil’i poi să se mai bucură de focuri de tâbure, paramithe  lipoveneşti, pischină trâ acâldare şi primnări opţionale cu barca.”

Kacso Marta easte reprezentanta unui complexu hotelier di Sovata.  „Avem venită cu oferte trâ sărbători şi trâ iatripsire/tratament.  De exemplu, la un hotel de patru steale, pachetulu de wellness şi tratamentu preventiv include ţinţe nopţâ de cazare cu demipensiune, acces nelimitat la chentrul SPA şi ţinţe proceduri de tratamentu/iatripsire prescrise de cătră mediculu a nostru la un preţ de 1450 de lei (310 euro) de persoană, loc tru cameră diplo, trâ ţinţe nopţâ. Pot să mai recomandu oferta de Paşte la un altu hotel de patru steale. Aesta include treie nopţâ de cazare tru cameră dublă, cu m’ic dejun şi ţină bufet suedez. Mai avem şi un prândzu festiv de Paşte în data de 8 aprilie, acces nelimitat la chentrul SPA şi diferite programe distractive trâ copii/cilimean’i.  Pachetulu costă 960 de lei (205 euro)  de persoană în cameră dublă.

            Radu Barb, directorulu Aghenţiil’ei de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Hunedoara creade că 2018 va hibă ţel mai bunulu an tru ţi mutreaşte turismul. „Aghenţâl’i economiţi împreună cu Consiliul Judeţean şi cu primăriile din judeţulu Hunedoara achicăsiră că turismul reprezintă un motor principal de dezvoltare a judeţului. Obiectivele a noastre turistiţe pot să hibă  vizitate de cătră mulţâ turişti. 2017  confirmăă aestu lucru. Noi spunim că oferta easte ună multu generoasă. Avem doauă capitale dachiţe, avem Castelul a Corvinilor, Cetatea Devâl’ei, staţiun’ile montane Straja, Parâng, Râuşor şi Geoagiu. Cred că aţel’i care fac turismu în România şi dorescu/au dor să cunoască ţara nu pot să alase nanâparte judeţulu Hunedoara. Exiistă un calendar de evenimente generos. Aestua poate să hibă consultat pe site-ul hunedoaraturism.ro şi .com. Ambile variante sunt funcţionale. Va aflaţ detalii şi despre Dac Fest, despre sărbătoarea naţională de la Ţebea, despre festivalul Hunedoara Lirică, despre toate evenimentele consacrate. Ama va aflaţ informaţii şi despre evenimentele locale.”

Gabriel Enache, ghidulu a Chentrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică di Cluj, din cadrul a Consiliului Judeţean Cluj nâ inviită în inima a Româniilei, în Transilvania.  „Cluj 2018 se preziintă în faţa a turiştilor cu tradiţii, cu peisaje, cu festivaluri de muzică modernă, tradiţională şi clasică, în funcţie de aţea ţe-şi are mirache catheun să veadă. În partea de vest se tindu Munţâl’i Apusean’i, iu are monumente importante a comunităţâlor româneşti şi maghiare. Pe traseulu de sud avem Cheile Turzii, Feleacu, Salina Turda şi Turda, ca destinaţie distinctă. Turda înseamnă mai mult decât salina recunoscută, înseamnă ună istorie de aproapea 2.000 de an’i, care  poate să se aprofundeadză la Muzeulu de Istorie de aclo. Pe traseulu de nord-estu, se aaflă mănăstirea Nicula, ţea mai importantă mănăstire ortodoxă a Transilvanil’ei, iu tradiţia icoanelor pe gh’ialie easte ninca v’ie. Iar municipiulu Cluj Napoca easte un chentru a luştui univers. Aoaţe conv’iieţuiescu român’i, evrei, gherman’i şi, mai nou, şi alte naţionalităţ. Căsăbalu are devenită un pol al industril’ei IT.”

            Tru ediţiile v’initoare ale rubrică a noastră va revenim/va nâ turnăm cu informaţii despre alte atracţii turistice, ama va prezentăm şi nale destinaţii. (Şt.B)

Autor: Daniel Onea

Armânipsire: Hristu Steriu


www.rri.ro
Publicat: 2018-03-02 22:06:00
Vizualizari: 253
TiparesteTipareste