Habari dit bana romaneasca si internationala

habari dit bana romaneasca si internationala In România, rata a şomajului tru ultimulu trimestru a anului ţi tricu fu di 4,7%, valoare egală cu aţea înreghistrată în trimestrul anterior. Uidisit a datilor publicate ază di Institutulu Naţional di Statistică (INS), ţel mai analtul nivel a şomajului, p

 

Bucuresti – In România, rata a şomajului tru ultimulu trimestru a anului ţi tricu fu di 4,7%, valoare egală cu aţea înreghistrată în trimestrul anterior. Uidisit a datilor publicate ază di Institutulu Naţional di Statistică (INS), ţel mai analtul nivel a şomajului, priste 21%,  atinsu tru arada tinerilor. Tru ultimulu trimestru a anului trecut, populaţia activă a Româniilei eara di aproapea noaua milioane di persoane, di care 8,5 milioane eara ocupate şi restul eara şomeri. Pi di altă parte, numirulu di mese/mediu a pensionarilor din România fu di priste ţinţe milioane di persoane, anulu trecut, pi scădeare faţă di anul di nintea lui. Pensia medie  criscu cu aproapea 13%, şi depăşi  ună m’il’e di lei(215 de euro) – mai spun datile INS.

 

Bucuresti – Preşedintile roman, Klaus Iohannis,  transmise un mesaj di condoleanţe a preşedintelui a li Rusie, Vladimir Putin, după incendiul/foculu ţi si feaţe tru localitatea Kemerovo. La Bucuresti, asociaţia 'Colectiv GTG 3010'  aduse un omagiu a victimelor a incendiului di-tru Siberia, tora seara, la Ambasada Rusil’ei di Bucureşti. 'Colectiv GTG 3010' fu înhiinţata după incendiul di-tru clubulu bucureştean Colectiv, di-tru noaptea di 30 sâmedru 2015, tru care  muriră 64 di oamin’i, şi reuneaşte aprucheaţ a victimelor şi suprav’iuţuitori/care ascâpară di la moarte a dezastrului. In Rusia, aază easte dzuuă di doliu naţional/jale, în memoria victimelor a incendiului di duminică di-tru câsâbălu Kemerovo. Uidisit a autorităţâlor locale, tru incendiu îşi chirură viaţa 64 di persoane, întră care 41 di copii/cilimean’i. Preşedintile Vladimir Putin  promise/tâxi că toţ aţel’i care sunt câbate va hibă  stabiliţ şi pidipsiţ indiferentu di funcţiile pi care li ocuupă şi-l’i cl’imă oamin’il’i să nu creadă pi zboarăle care si spun cu cacuzburare di sutile di morţâ, propagate pri-tru reţeale di socializare.

 

Bucureşti – "Un pas/un jgl’iot nâpoia a serafimilor", debutulu tru lungmetraj a reghizorului Daniel Sandu, fu marile amintâtor a galâlei a premiilor Gopo, evenimentu care recompensează ţeale mai importantile realizări a li chinematografie românească di-tru anul precedentu. Pelicula are amintată, intră alte, distincţiile trâ aţel mai bunulu filmu, ţel mai bunulu reghizor, ţel mai bunulu schenariu - Daniel Sandu - şi ţel mai bunulu actor în rol principal - Vlad Ivanov. Premiul tra ţea mai buna actriţă într-un rol principal îl’i veni a Dianâlei Cavaliotti, trâ rolul di-tru "Ana, mon amour", di Călin Netzer, iar premiul tra ţel mai bunulu şcurtmetraj fu  amintat di "Scris/ nescris", di Adrian Silişteanu. Premiul trâ întreaga carieră fu oferit a actorilor George Mihăiţă şi Vladimir Găitan. Numa a festivalului easte un omagiu/ună tim’ie adus a cineastului român Ion Popescu-Gopo, care ninte cu îndoauă dechenii fu recompensat, la Cannes, cu premiul Palme d’Or tra ţel mai bunulu şcurtmetraj di animatie.

 

Autor: Udălu a Hâbărilor/ Camera Ştirilor

Armânipsire: Hristu Steriu

 


www.rri.ro
Publicat: 2018-03-28 21:49:00
Vizualizari: 39
TiparesteTipareste