Obţinerea cetăţeniei române

obţinerea cetăţeniei române Cetăţenii străini şi apatrizii care doresc să obţină cetăţenia română trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul României de cel puţin 8 ani.

Cetăţenii străini şi apatrizii care doresc să obţină cetăţenia română trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul României  de cel puţin 8 ani. Dacă  sunt căsătoriţi cu un cetăţean român, se poate obţine cetăţenia română după cel puţin 5 ani de la data căsătoriei, respectiv data de la care s-a acordat dreptul de şedere permanentă în România - eliberată de Inspectoratul General pentru Imigrări.


Aceste termene pot fi reduse la jumătate dacă solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internaţional; daca este cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene; dacă a dobândit statut de refugiat potrivit prevederilor legale în vigoare sau dacă  a investit în România sume care depăşesc 1.000.000 de euro.


Cererile pentru acordarea cetăţeniei trebuie înaintate personal Autorităţii Naţionale pentru cetăţenie care are un sediul central la Bucureşti, dar şi în Iaşi, Galaţi. Suceava, Timişoasa şi Cluj Napoca. Cererile trebuie să fie însoţite de paşaport în copie legalizată şi traducere în limba română legalizată; permis de şedere permanentă pentru cetăţeni străini în copie legalizată şi adeverinţă din care să rezulte domiciliul legal în România de cel puţin 8 ani. De asemenea, sunt necesare cazierul judiciar eliberat de Ministerul român de Interne şi cazierul din ţara de origine, însoţit de o traducere legalizată în limba română. 


Trebuie şi o declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi. Mai trebuie şi dovada  locuinţei în copie legalizată, dar şi dovada mijloacelor legale pentru o existenţă decentă în România, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor (după caz); această dovadă trebuie să conţină veniturile realizate pe teritoriul României în ultimii 3 ani.


De asemenea, persoanele care solicită acordarea cetăţeniei române trebuie să cunoască limba română, imnul României, Constituţia, istoria, geografia şi alte noţiuni de cultură şi civilizaţie românească. Ei vor demonstra că au dobândit aceste cunoştinte cu ocazia interviului pe care îl vor susţine într-un termen cuprins între 4-6 luni de la data depunerii dosarului de dobândire a cetăţeniei române.


Peste 100.000 de cetăţeni ai lumii au rezidenţa în România, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări.


www.rri.ro
Publicat: 2018-05-18 14:40:00
Vizualizari: 77
TiparesteTipareste