Habari dit bana romaneasca si internationala

habari dit bana romaneasca si internationala Premierlu Viorica Dancilă, deadun cu membri a Executivlui, loara parti, aza, Varşovia, la protili consultări interguvernamentale româno-poloneze dit istoria a ligaturlor bilaterale.

Varsovia – Prota andamusi interguvernamentală româno-polonă s-tanu aza Varşovia. Cu aesta furn’ie s-aachcasira tra s-da sila a dialoglui politic la tuti nivelurile ti ndridzearli a Prezidentiil’ei române a Consiliului UE, simnarea a unui acordu bilateral di cooperare tru industria ali apărari şi organizarea a unui forum di emburlachi româno – polon, s-dimanda tru un comunicat a Executivlui di Bucuresti. Consultarile au avus-tanura tru contextul tru cari ateali dauă state ş-yiurtusescu, tru 2018, centenarele naţionale. Premierlu Viorica Dancila avu una andamusi cu omologlu a lui, Mateusz Morawiecki. Seflu a guvernului roman cundil’e nivelu ti anami a colaboraril’ei bilaterala, di sa spusi tra lardzearea a aistei em tru domeniul economic, a investiţiilor, ama si tru atel energetic. Premierlu polonez cundil’e, tru arada a lui, una colaborari remarcabilă a atilor daua vasilii tru atel’I 99 di ani di relaţii diplomatiti, em tru plan politic, economic, ama şi cultural. Mateusz Morawiecki sa spusi haristusitu di colaborarea cu partea română tru arada UE si NATO. Tut viniri, ministrul ali Apărari di Bucuresti, Mihai Fifor, şi vicepremierul Piotr Gliński simnara un acord bilatral mutrindalui murmintal’I a militarilor români, respectiv polonezi, ti suntu tru teritoriul a atilor dauă state. Vizita tru Polonia s-bitisi cu una andamusi a ministrului tra român’il’i di iutido, Natalia Intotero, cu militarl’ii români şi reprezentanţa a comunitatil’ei româneşti dit aesta vasilie.

 

 

Washington - Consilierlu prezidenţial tra politică externă, Bogdan Aurescu, featri moeabeti, Casa Albă, cu ambasadorlu John Bolton, consilier prezidential tra securitate naţională, ti cooperarea anamisa di România şi SUA. Cu aesta furn’ie, Aurescu napoi adusi aminti ti angajamentul a Bucurestiului tra ahandusearea a Parteneriatlui Strategic bilateral. Tru arada a lui, Bolton spusi ti  aprecierea ali SUA tra tut ti adara România tru cadrul NATO. Atel’I doi nica zburara, ntra altili, ti relatiile UE-SUA, tru perspectiva ali prezidentil’e romana a Consiliului UE, tru protlu semestru dit 2019, summitlu NATO dit alunar, di Bruxelles, si evolutiili dit Rep.Moldova (ex-sovietica, majoritar romanofona) şi Ucraina, dauli vitini cu Romania.

 

 

Bruxelles - Comisia Europeană discl’isi una procedură di infringementu contra ali Românie tra nitin’isearea a Directival’ei europeana mutrindalui prezumţia di nicabatlachi şi a ndreptului tra s-hiba prezentu la proces tru cadrul a procedurlor penali, simfun cu site-ului a executivlui comunitar. Directiva lipsea s-hibă implementată până tru meslu apriliu 2018. Uidisitu cu textulu ali directiva, persoanili anchetate penal suntu lugursiti ca nu suntu cabati până la una sentinţă definitivă, iara autorităţli nu au ndreptul tra s-faca declaraţii cari s-contradzacă aestu faptu. Acţiunile tru justiţie şi căl’iurli di atac cari pot s-hiba bagati tru lucru masi după ti apofasea tru cauză armâni definitivă, inclusiv acţiunile dinintea a Curtil’ei Europene a Ndrepturlor a Omlui, nu ar lipseasti s-intra tru domeniul di bagari tru practico a prezental’ei directiva.

 

 

Bucuresti –  Cluj-Napoca (nord-vestul ali Romaniei) s-dizvarteasti, di aza pana tru 3 di cirisar, a 17-a ediţie a Festivalului Internaţional di Filmu Transilvania (TIFF). Programlu di estan ari 227 di producţii -178 di lungmetraje şi 49 di scurtmetraje di tuta lumea. Tru cadrul Zilelor Filmului Românesc, secţiuni a TIFF dedicată a regizorlor autohtoni, suntu proiectate 35 di productii ntra cari 'Nu mă atinge-mă' (Touch Me Not), debutlu tru lungmetraj a regizoaral’ei Adina Pintilie, cari aminta Ursul de Aur Berlin estan şi 'Charleston', simnat di Andrei Creţulescu. Actriţa franceză Fanny Ardant easte personalitatea a lumil’ei cinematografica pi cari echipa TIFF u aleapsi tra s-da Trofeulu Transilvania di estan, iara calisita di tin’ie easte canascuta cântăreaţă di operă Angela Gheorghiu. 

 

 

Autor: Udalu a habarlor

Armanipsearea: Tascu Lala 

 


www.rri.ro
Publicat: 2018-05-25 19:19:00
Vizualizari: 234
TiparesteTipareste