Onorarii şi taxe notariale

onorarii şi taxe notariale Taxele notariale în România variază în funcție de felul actului notarial și complexitatea acestuia şi este compusă din onorariul notarului și taxele sau impozitele datorate statului de către client.

Taxele notariale în România variază în funcție de felul actului notarial și complexitatea acestuia şi este  compusă din onorariul notarului și taxele sau impozitele datorate statului de către client.

            

Dacă ne referim la onorariul  notarului, vorbim de  acele  acte care se taxează cu onorariu fix și acte care se taxează cu onorariu gradual și procentual la valoarea determinată sau determinabilă a obiectului lor.


Pe lângă onorariul notarului și TVA-ul aferent acestuia, la biroul notarial se achită și alte diverse taxe, cum ar fi impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

            

Aşadar, pentru consultații, declarații, procuri, copii legalizate, legalizări de semnătură, diverse acte/contracte considerate "fără valoare", onorariul notarului este fix. Pentru contracte de vânzare imobiliară și mobiliară, cesiune, schimb, împrumut, ipotecă, etc și pentru succesiuni, onorariul se calculează gradual, în procente, conform baremelor și formulelor reglementate de Ordinul Ministrului Justiţiei (OMJ). De menţionat că, începând de anul trecut, nu se mai percepe impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal pentru tranzacţiile imobiliare care au o valoare sub 450.000 lei. Prin urmare, vânzătorul unui imobil nu va mai plăti impozit statului dacă bunul vândut are o valoare mai mică de  aproximativ 100.000 euro.


Legislația prevede scutirea unor acte și proceduri de la onorariul notarial, precum și reduceri care pot fi acordate de notarul public. Sunt scutite de la plata onorariilor următoarele acte întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de lege, cu excepţia cheltuielilor materiale: declaraţii pentru obţinerea ajutorului de şomaj; declaraţii pentru obţinerea ajutorului social; declaraţii pentru obţinerea alocaţiei de stat pentru copii; declaraţii pentru acordarea burselor pentru elevi şi studenţi, pentru obţinerea de rechizite şcolare şi pentru obţinere de cazare în cămine; declaraţii pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor foştilor deţinuţi politici, veteranilor de război şi văduvelor acestora; declaraţii pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap; declaraţii de donare de organe, ţesuturi şi celule. Se pot acorda scutiri în cazurile în care statului român îi revine obligaţia de plată a onorariului.


Se pot acorda reduceride până la 50% din onorariu pentru autentificarea procurilor necesare încasării pensiilor de orice natură. In cazul programului "Prima Casă", onorariul de autentificare a contractului de credit este "0" deoarece majoritatea băncilor care au aderat la program nu solicită autentificarea acestui contract. Pentru moştenitorii minori fără venituri proprii, pentru moştenitorii care nu realizează niciun fel de venituri sau realizează venituri sub venitul minim pe economie, precum şi pentru moştenitorii din zonele declarate calamitate, se pot acorda reduceri de până la 100% din onorariul datorat.


Specialiştii susţin că notarii din România practică printre cele mai mari tarife din Europa.  Din acest motiv, mai mulţi parlamentari au propus un proiect de lege care prevede înfiinţarea de birouri notariale publice (de stat).


www.rri.ro
Publicat: 2018-08-10 14:08:00
Vizualizari: 67
TiparesteTipareste