Amintâtoril’i a concursului “Alba Iulia – câsâbălu a li Unire”

Vruţ soţ, Radio România Internaţional v-are invitată până la 30 cirişar 2018, data poştâl’ei, să participaţ la un concursu di cultură ghenerală cu titlul “Alba Iulia – câs`bălu a li Unire”. Fu un concursu dedicat a împliniril’ei a 100 di an’i di când teri

Vruţ soţ, Radio România Internaţional v-are invitată până la 30 cirişar 2018, data poştâl’ei, să participaţ la un concursu di cultură ghenerală cu titlul “Alba Iulia – câs`bălu a li Unire”. Fu un concursu dedicat a împliniril’ei a 100 di an’i di când teritoriile locuite preponderentu di român’i si uniră într-un stat naţional, la 1 decembrie 1918.

 

 

Concursul diştiptă interesulu a dvs. şi nâ viniră 268 răspunsuri corecte şi complete. Vă mulţan’iisim şi vă invităm să participaţ şi la alte concusuri.

 

Mările Premii va hibă doauă excursii trâ câte ună persoană, cazare cu pensiune completă, în perioada 10-18 septembrie 2018, sponsorizate di Hotelul Transilvania, din Alba Iulia, şi di Pensiunea turistică „Casa Moţului”, din Arieşeni, judeţulu Alba. Va avem şi premii şi menţiun’i în obiecte, mai ahoria produse di promovare culturală. Concursul fu organizat împreună cu Consiliul Judeţean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Uniunea Artiştilor Plastici Filiala Alba Iulia, Romfilatelia S.A., Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, Fabrica de porţelan Apulum SA Alba Iulia. Arada di aeştea, nâ oferiră premii speciale trâ concurs Radio România Iaşi, Mitropolia Moldovâl’ei şi Bucovinâlei – Arhiepiscopia Iaşilor şi Consiliulu Judeţean Buzău.

 

 

Din emisiun’ile RRI, di pi site sau profilurile di Facebook, Google+ şi LinkedIn putut să aflaţ răspunsurile la întrebări.

 

 

Concursul si încl’ise la 30 cirişar 2018. Până să aflaţ care sunt amint`toril’i, vă reamintim întrebările la care v-aveam invitată să răspundeţ:

 

 

- Ţe si sărbătoreaşte în România la 1 decembrie şi ţi semnificaţie are aestă sărbătoare? Răspuns corectu: Si sărbătoreşte DZua Naţională a Româniilei. La 1 andreu 1918 teritoriile locuite preponderentu di român’i si uniră într-un stat naţional.

- Iu avu loc Marea Adunare Naţională di la 1 decembrie 1918? Răspuns corectu: La Alba Iulia.

- În ţe parte a Româniilei si aaflă Alba Iulia? Răspuns corectu: în chentrul a Româniilei.

 

 

Tora putem să derulăm lista amintâtorilor.

 

 

Ţeale 30 di Menţiuni lâ viniră a ascultătorilor sau utilizatorilor di Internet: Salim Sabah Al-Sarai, Irak, Sami Ahmad Mosad şi Atef Salame, ambii din Egipt, Ben Amer Laid, din Algeria, Nikolai Matveev, din Rusia, Alexandr Kuzeminski, din Ucraina, care  scrise a Secţilei Rusă, José Luis Corcuera, din Spania, Rudimar Luiz Belusso, din Brazilia, Antonio Acosta, din SUA, care  scrise a Secţilei Spaniolă, Adriel  Amaya  Armas, din Cuba, Héctor Eduardo Villarreal, din Argentina, Ma Shaobo, Liu Fajian, Zhi Yanjiao, toţ 3 din China, Raffaele Ponticelli şi Francesco Greco, ambil’i din Italia, Christoph Paustian şi Mario Schoeler, ambil’i din Germania, Titouche Abdelaziz, din Algeria, care scrise a Secţilei Franceză, Arthur H. Nyirongo, din Malawi, Bill Hvozda, din SUA, Gita Chakrabarty şi Sourodeep Sarkar, ambil’i din India, Catherine Agboola, din Nigeria, Mofizur Rahman, din Bangladesh, Joseph Beaudry, Canada, respectiv Grant Skinner, Paul Martin, David Harrington şi James Birkett, toţ 4 din Marea Britanie.

 

 

Ţeale 20  Premii III lâ viniră a ascultătorilor sau userilor: Volodymyr Gudzenko, din Rusia, care  scrise a Secţilei Ucraineană, Dilmi Taher Ben Salah, Algeria, Rodica Martin, din România, Alexandr Ustinovici, din Rusia, Victoria Kholshchevnikova, din Belarus, Juan Franco Crespo, din Spania, David Iurescia, din Argentina, Fan Hongjie, din China, Chen Wei, din SUA, care  scrise a Secţilei Chineză, Francesco Paroli, din Italia, Georg Pleschberger, din Austria, Paul Jamet şi Gilbert Dupont, ambii din Franţa, Saleem Akhtar Chadhar şi Mehar Abdul Sattar Salfi, ambii din Pakistan, Henk Poortvliet, Olanda, S.B. Sharma şi Anand Mohan Bain, ambii din India, Alan Holder şi Alastair Pamphilion, ambil’i din Marea Britanie.

 

10 Premii II lâ viniră a următorilor: Andon Kristo, din Albania, care  scrise a Secţilei Aromână, Ziyad Salim Aquil, Iordania, Vitalii Nichiforov, Rusia, Jorge Leandro Zoque, din Cuba, Xue Fei, din China, Dino Antonio Rossetto, din Italia, Marco Hommel, Germania, Jamila Bekkai, Maroc, care a scris Secției Franceze, Carrie Hooper, din SUA, și Hans Verner Lollike, din Danemarca.

10 Premii I lâ viniră a următorilor ascultători sau internauţ: Goumidi Mohamed, Algeria, compatriotulu a nostru Mihai Georgescu, din Canada, Vera Kuzneţova, Rusia, Héctor Gregorio Goicoechea, din Uruguay, He Xige, din China, Marco Botatti, din Italia, Erhard Lauber, Germania, Tomas Bégué, din Franța, Mitul Kansal şi Jaydeep Chakrabarty, ambil’i din India.

 

 

Şi tora, momentul ţel mai aştiptatulu. Are participată la concursu, turnă  răspunsu corectu şi amintăă ună excursie trâ doauă persoane, cu pensiune completă, în perioada 10-18 agheazmăciune 2018, la Arieşeni şi Alba Iulia... ascultătorulu RRI Jonas Sell, din Dortmund, Germania. Sincere felicitări şi vă aşteptăm în România tru mesulu agheazmăciune!

 

 

Jonas Sell, marile amintător, nâ transmise următorulu şcurtu mesaj, care sintetizeadză, de fapt, rolul a RRI: “Concursul fu unâ araste să aflu mai multe dispre Alba Iulia şi dispre aţaţea ţi s-feaţe la 1 Decembrie 1918. Informaţii pi care altă turlie nu vrea li obţâneam tru Ghermănie.”

 

 

Mulţan’iisim a tutulor aţel’i care nâ au răspunsă la întrebări şi care au argumentată ţe l’i-are convinsă tra să participă la concursu.

 

 

Premiile şi menţiun’ile va hibă expediate prin poştă tru meşil’I ţe v’in şi vă câftăm să nă confirmaţ, printr-ună scrisoare sau printr-un e-mail, ahât apruchearea, cât şi conţânutulu! Vă mulţan’iisim, diz nou, că vâ li câftat s-li videţ şansile şi deadit apandise la concursul RRI şi vă invităm să participaţ tru numir cât mai mare şi la alante concursuri a noastre!

Autori: Alecu Marciuc, Eugen Cojocariu

Armânipsire: Hristu Steriu


www.rri.ro
Publicat: 2018-07-20 21:08:00
Vizualizari: 289
TiparesteTipareste