Habari dit bana romaneasca si internationala

habari dit bana romaneasca si internationala Guvernul di coaliţie di la Bucureşti câftă convocarea di urgenţă a Consiliului Suprem di Apărare a Ţarâlei trâ avizarea a rectificril’ei bugetară decisă recentu, di puţân chiro. Uidisit a unui comunicat a Executivului PSD-ALDE, solicitarea fu pitricută a

Bucureşti – Guvernul di coaliţie di la Bucureşti câftă convocarea di urgenţă a Consiliului Suprem di Apărare a Ţarâlei trâ avizarea a rectificril’ei bugetară decisă recentu, di puţân chiro. Uidisit a unui comunicat a Executivului PSD-ALDE, solicitarea fu pitricută a preşedintelui Klaus Iohannis. Anunţul v’ine după ţi liderulu PSD, Liviu Dragnea, lu acuzăă, aieri, pi şefulu de dreapta a statului că mutreaştei să blocheadză rectificarea, maca nu convoacă CSAT. Tot aieri, preşedinţil’ia are informată că secretariatulu CSAT caftă să obţână acordul individual a membrilor a Consiliului mutrinda propunerile di bugete trâ instituţiile care si ocuupă di securitatea naţională. Uidisit a Guvernului, rectificarea easte necesară trâ asiguripsire pâradzâl’i necesari trâ salarii, asistenţă socială, plata contribuţil’ei a li Românie la Uniunea Europeană, echilibrarea bugetilor locale şi combatirea a pestâlei porcină africană.

 

BUCURESTI -Prefectul a Capitalâl’ei, Speranţa Cliseru,  declarăă ază fu audiată în calitate di martor la Parchetulu Gheneral, susţânânda că ordinulu pi care lu semnăă mutrinda intervenţia jandarmilor la protestul antiguvernamental di-tru 10 augustu din Bucuresti 'respectă acutotalui legislaţia în vigoare'. Aieri, ministrulu di Interne, Carmen Dan, si prezentăă la audieri în Comisia di apărare a Camerâlei a Deputaţâlor di la Bucuresti in ligatura cu evenimentile violente produse la mitingul a diasporâlei di-tru 10 augustu. Dumânica, ministrul di Interne  prezentăă scuze a tutulor a ţilor care trapsiră lâieţ di la violente, ahat civili, cat si militari. Sute di plândziri fură inreghistrate din partea a persoanilor care  avură di suferit, avură vlapsin di la intervenţia a  jandarmilor. Procuroril’i militari arhiusiră urmărirea penală in rem trâ faţirea a infracţiun’ilor di purtare abuzivă, abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu în ligătură cu modulu di intervenţie a jandarmilor.

 

Bucureşti – Numirulu a focarelor di pestă porcină africană confirmate pi teritoriulu a Româniilei  agiumse la 725, aestea hiinda active tru mai multu di 150 di localitat di-tru 10 judeţe din nord-vestul şi sud-estul a ţarâlei, are anunţată, ază, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi trâ Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). Până la aestă oară fură confirmate focare di lângoare tru optu exploataţii comerciale din judeţile Tulcea şi Brăila (sud-est). Numirulu total a porţâlor vâtâmaţ depasi 117.000 ahât în exploataţiile comerciale cât şi în gospodăriile, tru niuchiratile a populaţil’ei. Pi di alta alta parte,  aproximativ 5.000 di mistreţ, porţâ aghri, aflaţ în zonile din România tru care fură  confirmate focare a pestâl’ei porcină africană urmeadză să hibă vânaţ. Decizia fu loată după ţi autorităţile sanitar-veterinare  continuară să confirme nale focare di pestă porcină, care sea răspândi şi din cauza a mistreţilor, a porţâlor aghri. Specialiştil’i deadiră asiguripsiri că securitatea alimentară a populaţil’ei nu easte bâgată în pericol.

Autor: Udălu a Hâbărilor/ Camera Ştirilor

Armânipsire: Hristu Steriu


www.rri.ro
Publicat: 2018-08-22 20:46:00
Vizualizari: 223
TiparesteTipareste