כללי התחרות: מרדיו רומניה 90 ועד לרדירו 2018

כללי התחרות: מרדיו רומניה 90 ועד לרדירו 2018 רשות השידור הרומנית, שמשכנה בבוקרסט, רח. ג'נראל ברטלו, מס. 60-64, ח.פ. RO8296093, מארגנת תחרות עם פרסים בכותרת "מרדיו רומניה 90 לרדירו 2018", באמצעותה של תחנת רדיו רומניה הבין-לאומי

1. המארגן

רשות השידור הרומנית, שמשכנה בבוקרסט, רח. ג'נראל ברטלו, מס. 60-64, ח.פ. RO8296093, מארגנת תחרות עם פרסים בכותרת "מרדיו רומניה 90 לרדירו 2018", באמצעותה של תחנת רדיו רומניה הבין-לאומי (ררב"ל).

המארגן שומר לעצמו את הזכות לשנות את הקונספט ואת תבנית התחרות וגם להפסיק אותה בכל רגע שהוא חושב שהדבר הכרחי. המארגן יודיע הציבור את כל השינוים שביצע לפני כניסתם לתוקף, דרך פרסום באתר www.rri.ro, וגם דרך הודעות ברדיו רומניה הבין-לאומי.

 

2. תקופת התחרות

התחרות מתקיימת בין 1 באוקטובר – 30 בנובמבר 2018, תאריך חותמת הדואר (או 30 בנובמבר 2018, שעה 24:00, שעתה של רומניה, עבור הסביבה הדיגיטלית), עבור השידורים בכל השפות שררב"ל משדר בהן.

 

3. זכויות ותנאי ההשתתפות

התחרות פונה לכל אחד/אחת שמלאו לו 18 שנים עד התאריך 1 באוקטובר 2018 (כולל). אין  זכות להשתתף בתחרות זו לכל השכירים של רשות השידור הרומנית (כולל אלה שיש להם חוזה זמני) או קרובי משפחותיהם עד הדרגה השנייה של קירוב.

 

4. הקונספט

- התחרות מתקיימת בין 1 באוקטובר – 30 בנובמבר 2018, בכל שפות השידור של ררב"ל.

 - כל מאזין או משתמש יכול לזכות רק בפרס אחד.

 - שאלות התחרות ישודרו באופן חוזר במהלך תכניות ררב"ל או יפורסמו באתר של ררב"ל - www.rri.ro - ובעמודים שלו באתרים כמו Facebook, Google+,או LinkedIn.

- המשתתפים חייבים לענות בכתב לכל השאלות של התחרות. הם יוכלו להשתמש באמצעים שונים כמו: שליחת דוא"ל לכתובות אימייל המצויינות באתר המחלקה שאליה הם שולחים את התשובות, תגובה בעמוד הפייסבוק על ררב"ל, גוגל פלוס או לינקדין, שליחת פקס למספר 0040.21.319.05.62 , או דרך שליחת מכתב בדואר רגיל לכתובת :

 Radio Romania International, str. General Berthelot 60-64, sector 1, Bucuresti, PO Box 111, cod 010165

אנו מעודדים את המשתתפים לכתוב לנו מה גרם להם להשתתף בתחרות ומדוע מאזינים לשידורי ררב"ל (או עוקבים אחרי השידורים שלנו בסביבה הדיגיטלית).

- במידה ומשתמש אחד שולח את התשובות שלו כמה פעמים (למשל לכמה מחלקות שונות של רדיו רומניה הבינלאומי), תשובותיו תחשבנה כתגובה אחת.

- הפרס: מוצרי קידום התרבות הרומנית, של המוזיקה הקלאסית, וקידום תחנת הרדיו הציבורית. לא ניתן לבקש או לקבל תמורה כספית במקום הפרס.

 

5.תהליך אישור הזוכים וקבלת הפרסים

 - על המאזין (או ה"משתמש") שמשתתף בתחרות למסור לררב"ל, דרך מכתב, דוא"ל או תגובה באתרים השונים, את הנתונים האישיים לזיהויו (כתובת הדואר/מגורים שלו, כדי לקבל את הפרס במידה וזכה בו.

- כדי לזכות בפרס התשובות חייבות להיות נכונות, מלאות ולהגיע בזמן עד תום התחרות.

- הפרסים  יישלחו בדואר בהקדם האפשרי. ההוצאות שקשורות לדיוור יהיו על חשבון ררב"ל, במסגרת הסכום המוקצה למטרה זו מתקציב המדינה,.

- כאשר מוסרים את הפרסים – לא מותר לסרב לקבל את החבילה שמכילה אותו, אלא רק מסיבות ענייניות ומצויינות בכתב, כדי לא לגרום להוצאות כספיות נוספות לררב"ל.

סירוב לקבל את הפרס או החזרתו של הפרס בלי הצדקה ברורה, (ומקובלת בכתב על-ידי ררב"ל), תוביל למחיקת שם אותו בן-אדם מהרשימת המשתתפים בתחרות הבאה של ררב"ל. אותם כללים מוטלים גם על אלה שמסרו כתובת מגורים שגויה (אשמתם של המשתתפים).

- הזוכים מתבקשים ליידע בכתב את ררב"ל על קבלת החבילה ועל התוכן שלה כדי שיהיה אפשר לבדוק שלמות השילוח בדואר.

 

6 אחריות

על ידי הגשת תגובות לתחרות, המשתתפים מסכימים ומתחייבים לעמוד בדרישות ובתנאים שהציב המארגן בכללים הנוכחיים.

 

7. הגנה על פרטיות

על פי החוק, על המארגן לפרסם את שמות הזוכים ואת הפרסים המוענקים להם במסגרת תחרות זו. המארגן גם עומד בהוראות תקנה (EU) 2016/679 על הגנת הפרט ביחס לעיבוד הנתונים האישיים ועל תנועה חופשית של נתונים אלה, מאוחסנים במהלך התחרות. לפיכך, המארגן מתחייב להבטיח את סודיות הנתונים האישיים של המשתתפים בתחרות זו. דרך השתתפות בתחרות ומסירת הנתונים האישיים שלהם, המשתתפים מסכימים כי הנתונים שלהם ייכנסו למאגר הנתונים של הארגון. על פי בקשתם המפורשת בכתב, של המשתתפים, המארגן לא ישתמש עוד בנתוניהם האישיים של המשתתפים לאחר סיום התחרות.

 

8. כוח עליון

לעניין תקנה זו, כוח עליון פירושו כל אירוע שאי אפשר לשלוט בו, לתקן אותו או לחזותו על ידי המארגן ואשר הופעתו הופכת אותו ללא מסוגל למלא את התחייבויותיו לפי התקנה, לרבות, אך לא רק: מלחמות, שריפות, שיטפונות, שביתות וחסימות, רעידות אדמה, אסונות אחרים מכל סוג שהוא. אם מצב של כוח עליון מקשה באופן מלא או חלקי על ניהול התחרות בתנאים הקבועים בתקנה זו, ישוחרר המארגן מאחריות לתקופה של "כוח עליון".

 

9. ליטיגציה (התדיינות)

סכסוכים פוטנציאליים בין המארגן לבין המשתתפים בתחרות יוסדרו בצורה ידידותית. במידה ומציאת פתרון לסכסוך באופן ידידותי בין הצדדים אינה אפשרית, תידון התביעה בפני בתי המשפט הרומניים המוסמכים לטפל בעניין בבוקרשט.

 

10. פרסום התקנה

כללי התחרות יפורסמו באתר רדיו רומניה הבינלאומי ובפרופילי הפייסבוק שלו. הגרסא באנגלית של התקנון היא הגרסא ש


www.rri.ro
Publicat: 2018-10-06 10:07:00
Vizualizari: 629
TiparesteTipareste