Armand Kalinesku

armand kalinesku Armand Kalinesku je bio oštar političar, pristalica autoritarnog tipa vladanja, ali i antifašista i antikomunista.

Armand Kalinesku se rodio 1893. godine u Piteštiju, u centru Rumunije, a umro je 1939. godine u Bukureštu, pogubljen od strane legionara. Kalinesku je bio sudija, političar, ministar Unutrašnjih poslova i premijer Rumunije 1939. godine. Imao je nadimak „Ćora“, jer nije video na jedno oko. Istoričar Nikolaje Jorga, njegov dobar prijatelj, rekao je da „Ovaj Ćora vidi bolje politiku nego svi mi ostali“.

 

Kalinesku je bio oštar političar, pristalica autoritarnog tipa vladanja, ali i antifašista i antikomunista. Bio je član Narodne Seljačke Partije i organizator suzbijanja štrajka radnika rumunske železnice iz 1933. godine, kao državni podsekretar u Ministarstvu Unutrašnjih poslova. Anglofil i frankofil, pristupio je Frontu Narodnog Preporoda, jedinstvenu partiju koju je osnovao kralj Karol II 1938. godine. Kalinesku je snažno potiskivao Legionarski Pokret koji je smatran izvršiocem nacističkih interesa u Rumuniji. Kao Premijer, septembra 1939. godine, dozvolio je poljskoj vlasti i vojsci da preko Rumunije pobegnu na zapad. U glavnom gradu Poljske, u Varšavi postoji ulica koja nosi njegovo ime.

 

U arhivi Centra za Usmenu Istoriju iz Radijadifuzije Rumunije postoji govor koji je održao Armand Kalinesku u februaru 1939. godine, godinu dana nakon što se usvojio Ustav iz 1938. godine, ustav koji je postavio bazu autoritativne lične vlasti kralja Karola II: „4.300.000 glasova, odnosno preko 99% onih koji imaju pravo da glasaju, izjavili su sa entuzijazmom da prihvataju novi ustav koji je Naše Veličanstvo predstavilo zemlji. Dakle, kraljevska inicijativa, koja je na raskrsnici našeg državnog života intervenisala sa odlučnošću da ispravi tok istorije, pronašla je veliki odjek u narodu. Jer, pred teškoćama sa kojima se suočavamo, odakle može doći pomoć? Od političkih faktora. A gde postoji jedina zdrava politička snaga koja može grupisati sve elemente autoriteta? Iz odluke ljudi. A narod sam je veoma uznemiren. Lutanje duša, gubljenje poštovanja prema ideji autoriteta, izražena tendencija ka anarhizaciji moralnog života učinili su da narod ne može sam da nađe svoju sopstvenu ravnotežu. U odlučnom trenutku, zemlja je bila jednoglasna u svom osećanju da ispravni put može doći samo od Krune. Kraljevska inicijativa nije bila samo običan akt, nije bila primena zakonodavnog atributa, već je označavala potvrdu osnovne svrhe naše monarhije“.

Na mostu Sveti Elefterije iz Bukurešta, 21. septembra 1939. godine, premijer Armand Kalinesku je bio ubijen od srtrane legionara. Sa samo 46 godine, Kalinesku je za sobom ostavio svet koji je tek počeo da pokazuje svoje monstruzno lice nasilja i kriminala.

 


www.rri.ro
Publicat: 2018-10-23 11:14:00
Vizualizari: 435
TiparesteTipareste