Comisia sprijină predarea și învățarea digitală în școli

comisia sprijină predarea și învățarea digitală în școli În UE, SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) va fi pus la dispoziția a peste 76 de milioane de elevi și cadre didactice în 250 de mii de școli pe bază de voluntariat.

În UE, SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) va fi pus la dispoziția a peste 76 de milioane de elevi și cadre didactice în 250 de mii de școli pe bază de voluntariat. Instrumentul este lansat în 24 de limbi ale UE și alte versiuni lingvistice vor urma. Orice școală interesată (din învățământul primar, secundar și profesional) poate să se înscrie pe platforma SELFIE și să utilizeze instrumentul în cadrul școlii. Obiectivul Comisiei este de a implica 1 milion de elevi, cadre didactice și directori de școli până la sfârșitul anului 2019. 


Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, a precizat: "SELFIE este un sistem online de autoevaluare adresat tuturor celor din domeniul educaţiei. Într-o primă etapă, el poate fi un exerciţiu util de organizare pentru a putea cunoaşte mai bine stadiul în care se află o anumită şcoală, regiune, chiar un anumit stat-membru. Acest sistem ar putea fi un foarte bun şi eficient punct de pornire comun pentru dezvoltarea ulterioară, pentru un viitor răspuns la unison la provocările revoluţiei digitale. Pentru că noi trăim în plină revoluţie digitală, după anumite studii se pare că aproximativ 40% din locurile de muncă actuale vor dispărea în circa 10 ani, probabil, şi întreaga noastră concepţie despre piaţa muncii, despre locurile de muncă, despre forţa de muncă sau despre formele flexibile de muncă se va schimba radical. Trebuie, deci, să fim pregătiţi pentru toate. Şi trebuie să începem din şcoli, cu profesorii şi elevii, şi să creăm un cadru solid pentru a-i putea sprijini pe toţi cei implicaţi, decidenţi şi cetăţeni din ţările membre."


SELFIE constituie una dintre cele 11 inițiative ale Planului de acțiune pentru educația digitală prezentat de Comisie în ianuarie anul acesta. Planul vizează stimularea competențelor digitale în Europa și promovarea utilizării inovatoare a tehnologiilor digitale în procesele de predare și învățare. Odată ce o unitate de învățământ decide să utilizeze SELFIE, elevii, directorii școlii și cadrele didactice reflectă asupra unei serii de afirmații scurte pentru a evalua dacă tehnologiile sunt utilizate în procesele de predare și învățare. Instrumentul este modular, iar școlile pot alege dintr-o serie de afirmații opționale și adăuga întrebări individualizate pentru a se adapta necesităților și priorităților lor respective. În continuare, școala primește un raport individualizat conținând rezultatele. Raportul școlar SELFIE poate fi apoi utilizat pentru un dialog cu comunitatea școlară, în vederea definirii măsurilor de ameliorare a utilizării tehnologiilor digitale pentru ameliorarea procesului de învățare. Acesta ar putea include, de exemplu, formarea specifică a cadrelor didactice sau acordarea de sprijin pentru elevi închestiuni precum siguranța online. Toate răspunsurile sunt anonime și nu se colectează date personale. Datele nu vor fi utilizate pentru clasificarea școlilor sau a sistemelor de învățământ. Instrumentul SELFIE este deja disponibil în școlile din Serbia și, de la începutul anului viitor, el va fi pus la dispoziție în toate țările din regiunea Balcanilor de Vest. www.rri.ro
Publicat: 2018-11-06 11:34:00
Vizualizari: 398
TiparesteTipareste