Riscurile din UE de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere pentru investitori

riscurile din ue de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere pentru investitori Migrația cetățenilor și dreptul de ședere pentru investitori în țările din Uniunea Europeană se acordă după legislația fiecărui stat membru.

Migrația cetățenilor și dreptul de ședere pentru investitori în țările din Uniunea Europeană se acordă după legislația fiecărui stat membru. Sunt  o serie de probleme cuprinse intr-un raport al Comisiei prin care se dorește o mai bună colaborare între statele membre pentru a evita fraudele, a declarat și Dimitris Avramopoulos, Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie.


Pentru prima dată, Comisia a prezentat un raport cuprinzător privind sistemele de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere pentru investitori, utilizate în mai multe state membre ale UE.


Raportul prezintă practicile existente și identifică anumite riscuri la care este expusă UE din cauza acestor sisteme, în special în ceea ce privește securitatea, spălarea banilor, evaziunea fiscală și corupția. Potrivit raportului, aceste riscuri sunt accentuate și mai mult de lipsa transparenței în ceea ce privește modul de funcționare a sistemelor și de lipsa de cooperare dintre statele membre.


Aceste sisteme intră sub incidența interesului comun al UE, deoarece orice persoană care dobândește cetățenia unui stat membru va dobândi în același timp cetățenia Uniunii. Decizia unui stat membru de a acorda cetățenia în schimbul investițiilor conferă în mod automat drepturi în raport cu alte state membre, în special libera circulație și accesul la piața internă a UE pentru desfășurarea de activități economice, precum și dreptul de a vota și de a fi ales în alegerile europene și locale. În practică, aceste sisteme sunt adesea promovate ca fiind un mijloc de dobândire a cetățeniei Uniunii, împreună cu toate drepturile și privilegiile care decurg din acest statut.


Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: "În UE sunt 20 de state membre unde operează investitori rezideți. Sunt 3 state membre ale UE Bulgaria, Cipru și Malta unde există în prezent sisteme prin care investitorilor li se acordă cetățenia statului respectiv. În fruntea acestora sunt alte 17 state unde opereaza astfel de sisteme pentru investitori:  Cehia, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Regatul Unit. Problematica permiselor de rezidență pentru investitori necesită o atentă și transparentă monitorizare și supraveghere."


Raportul Comisiei a identificat următoarele aspecte problematice: securitatea, spălarea banilor, evaziunea fiscală si transparența și informarea cu privire la modul în care sunt gestionate sistemele . În plus, statele membre nu fac schimb de informații referitoare la solicitanții care doresc să beneficieze de aceste sisteme și nici nu se informează reciproc cu privire la solicitanții respinși.www.rri.ro
Publicat: 2019-01-29 09:54:00
Vizualizari: 581
TiparesteTipareste