Viziunea României asupra proiectului European

viziunea româniei asupra proiectului european "Europa a știut întotdeauna să depășească obstacolele, să renască după episoadele mai puțin faste ale istoriei.

"Europa a știut întotdeauna să depășească obstacolele, să renască după episoadele mai puțin faste ale istoriei. Însuși proiectul European în forma sa de astăzi a fost modelat de multiplele crize prin care a trecut", a subliniat premierul României, Viorica Dăncilă, în prezentarea, la Strasbourg, a celor patru piloni principali de acțiune pe care Bucureştiul şi i-a stabilit pentru primul său mandat la preşedinţia Consiliului UE - Europa convergenței, Europa siguranței, Europa actor global, Europa valorilor comune "Viziunea Președinției României asupra proiectului European este structurată în jurul ideii de "coeziune, ca valoare comună europeană", declinată în toate dimensiunile sale: coeziune politică ilustrată de nevoia de unitate între statele membre; coeziune economică și teritorială, în vederea reducerii decalajelor de dezvoltare între statele membre și între regiuni; coeziune socială, importantă prin prisma prezervării celor patru libertăți ale Pieței Interne a Uniunii Europene." 


Sunt peste 500 de milioane de cetățeni europeni, care așteaptă un răspuns despre viitorul casei în care trăiesc și care se numește Europa. Cred că este important să arătăm cetățenilor Uniunii că instituțiile europene lucrează pentru ei și mai ales că produc rezultate care le îmbunătățesc viața și perspectivele de viitor, consideră Viorica Dăncilă. Europa convergenţei reprezintă primul pilon de acțiune al Președinției României la Consiliul UE. Pornind de la faptul că piața unică reprezintă nucleul construcției europene, Bucureştiul şi-a propus să acorde o atenţie sporită agendei legislative în domeniul pieţei interne, în scopul definitivării cadrului necesar unei bune funcționări a acesteia.
"Trebuie să consolidăm baza științifică și tehnologică a industriei europene, prin care putem stimula competitivitatea noastră la nivel internațional și, totodată putem genera creștere economică și locuri de muncă", a declarat premierul român, amintind că se va menţine ritmul susţinut în ceea ce priveşte ofensiva digitală şi va fi acordată o atenţie specială dezvoltării legăturilor funcționale dintre Est și Vest, dintre Nord și Sud, care să faciliteze conexiunile de toate tipurile. 


Nu în ultimul rând, va fi vorba despre reglementarea Uniunii Energetice. Al doilea pilon al președinției României va fi Europa siguranței, a precizat Viorica Dăncilă. "Suntem în fața unor provocări de securitate ce amenință siguranța cetățeanului. Uniunea Europeană se confruntă cu o paletă largă de riscuri și amenințări care pot să submineze valorile și prosperitatea societăților noastre deschise. Într-o lume a digitalizării accelerate, trebuie să avansăm în ceea ce privește protejarea cetățenilor în spațiul virtual. Este necesar să consolidăm reziliența Uniunii la atacuri cibernetice. Așadar, securitatea cibernetică va reprezenta o condiție necesară pentru orice proiect referitor la societatea informațională. Tot în legătură cu securitatea Uniunii vom trata cu toată seriozitatea negocierea și finalizarea inițiativelor privind gestionarea coerentă a fluxurilor migratorii, întărirea granițelor externe ale Uniunii, intervențiile de urgență, lupta împotriva terorismului, protejarea siguranței cetățenilor în spațiul virtual, operaționalizarea și chiar extinderea mandatului Parchetului european către infracțiunile de terorism, precum și consolidarea cooperării judiciare în materie civilă și penală."


În timpul mandatului său la UE, România îşi doreşte să contribuie la formularea de soluții viabile în aceste domenii legate de migrație și să promoveze cooperarea dintre statele de origine și de tranzit, inclusiv în ceea ce privește combaterea traficului de ființe umane.Europa actor global - este al treilea pilon anunţat de Bucureşti. Direcția principală de acțiune în acest domeniu trebuie să pornească de la angajamentele comune asumate prin Strategia Globală de Politică Externă și de Securitate a Uniunii Europene, spun autorităţile române. Din nou, Viorica Dăncilă: "În materie de politică de securitate, vom promova întărirea capacităților de apărare și securitate ale Uniunii Europene, în strânsă complementaritate cu procesele similare din cadrul NATO. În același timp trebuie să ne orientăm atenția în vecinătatea noastră imediată ceea ce presupune avansarea politicii de extindere a Uniunii. Aniversarea, anul acesta, a 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic va reprezenta un moment important în acest sens. O atenție deosebita însă trebuie acordată Balcanilor de Vest. De asemenea, vom susține implementarea angajamentelor Uniunii în plan internațional. Reperele esențiale sunt promovarea intereselor comerciale, modernizarea sistemului comercial multilateral și extinderea acordurilor de parteneriat economic și de comerț liber."


Al patrulea pilon pe care se va desfășura până la finalul lunii iunie președinția României la UE va fi Europa valorilor comune. Rasismul, intoleranța, xenofobia, populismul, antisemitismul sau discursul bazat pe ură trebuie combătute cu fermitate, promovând în acelaşi timp egalitatea de tratament la care aspiră toate statele membre și toți cetățenii europeni. 


www.rri.ro
Publicat: 2019-02-01 14:12:00
Vizualizari: 458
TiparesteTipareste