Program de burse pentru cetăţenii străini

program de burse pentru cetăţenii străini Pentru anul universitar 2018 -2019, cetăţenii străini beneficiază, prin Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, de 85 de burse pentru studii universitare şi postuniversitare în România.

Pentru anul universitar 2018 -2019, cetăţenii străini beneficiază, prin Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, de 85 de burse pentru studii universitare şi postuniversitare în România. Atribuirea burselor se realizează prin concurs de dosare. De aceste burse pot beneficia cetăţeni străni care provin din toate statele lumii, cu excepţia statelor membre UE. Cetăţenii străini de origine română şi cei aparţinând comunităţilor istorice româneşti din proximitate beneficiază de alte programe de burse, nefiind eligibili în cadrul acestui program. 


De asemenea,  solicitantul bursei nu trebuie să dețină cetățenia română, să nu fie membru al corpului diplomatic acreditat la București sau membru de familie al corpului diplomatic acreditat în România. Viitorii bursieri trebuie să prezinte acte de studii emise de instituții de învățământ acreditate/recunoscute, să aibă rezultate bune la învățătură, respectiv o medie a anilor de studiu de minimum 7 (șapte) corespunzătoare sistemului de notare din România sau calificativul "Bine", după caz. 


Vârsta acestora să  nu fie mai mare de 35 de ani pentru studii de licență și master, respectiv 45 de ani - pentru studii de doctorat sau pentru studii postuniversitare. Bursele se acordă pentru 3 cicluri de studiu: licenţă, pentru absolvenţii de studii liceale sau ai unor studii preuniversitare la finalul cărora au obținut o diplomă de bacalaureat sau echivalentă, precum şi candidaţilor care solicită continuarea studiilor universitare de licență în România.


Programul complet se derulează pe o perioadă de 3 - 6 ani, în funcţie de specializarea urmată şi se încheie cu susţinerea unui examen de licenţă.  Al doilea ciclu de studiu este masteratul care se adresează absolvenţilor de studii universitare de licență, se derulează pe o perioadă de 1 - 1,5 sau 2 ani şi se încheie cu susţinerea examenului de disertaţie. In final, programele de studii universitare de doctorat se adresează absolvenţilor studiilor universitare de masterat sau echivalente, se derulează pe o perioadă de 3 - 4 ani, în funcţie de profilul facultăţii alese şi se încheie cu susţinerea unei teze de doctorat. 


Domeniile de studiu pentru care se oferă bursele sunt următoarele: arhitectură, arte vizuale, cultură şi civilizaţie românească, jurnalism, ştiinţe politice şi administrative, ştiinţele educaţiei, științe socio-umane, studii tehnice, petrol şi gaze, ştiinţe agricole, medicină veterinară.


De menţionat că nu  se acordă burse de studiu pentru domeniul medicină, respectiv farmacie. Limba de studiu va fi româna, iar pentru candidaţii care nu cunosc limba română, se acordă un an pregătitor pentru studiul limbii române, anterior studiilor propriu-zise. Dosarele de candidatură se transmit doar prin intermediul misiunilor diplomatice. Data limită de depunere a dosarelor este comunicată de fiecare misiune diplomatică, dar nu mai târziu de 15 martie 2019. 


www.rri.ro
Publicat: 2019-02-15 15:38:00
Vizualizari: 749
TiparesteTipareste