Regulament privind cerinţele minime pentru reutilizarea apei

regulament privind cerinţele minime pentru reutilizarea apei Pe agenda sesiunii plenare din această săptămână a Parlamentului European s-a aflat şi propunerea de regulament a Comisiei Europene privind cerinţele minime pentru reutilizarea apei.

Pe agenda sesiunii plenare din această săptămână a Parlamentului European s-a aflat şi propunerea de regulament a Comisiei Europene privind cerinţele minime pentru reutilizarea apei. Necesitatea unui astfel de regulament pleacă de la faptul că apa este o resursă limitată şi că o treime din teritoriul Uniunii Europene se confruntă cu aşa-numitul "stres hidric". Exploatarea excesivă a resurselor de apă, în special pentru irigații, dar și pentru utilizări industriale și dezvoltare urbană reprezintă una dintre principalele amenințări la adresa mediului acvatic din UE, iar disponibilitatea apei de calitate corespunzătoare este o condiție esențială pentru creșterea sectoarelor economice dependente de apă și pentru societate, în general. 


Gestionarea resurselor de apă a fost luată în seamă după seceta din anul 2003 care a afectat, în principal, țările mediteraneene, Franța și Regatul Unit, pagubele directe estimate fiind aproape 9 miliarde de euro. Abordarea acestei probleme la nivelul Uniunii a fost recunoscută în Comunicarea Comisiei Europene din 2012 intitulată "Plan de salvgardare a resurselor de apă ale Europei", urmată de o alta intitulată "Închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circulară", care prevedea o serie de acțiuni de promovare a reutilizării apei, inclusiv o acțiune constând în pregătirea unei propuneri legislative privind cerințele minime pentru reutilizarea apei pentru irigații și realimentarea apelor subterane. 


În plus, Parlamentul European, în Rezoluția sa din septembrie 2015 referitoare la acțiunile realizate ca urmare a inițiativei cetățenești europene "Dreptul la apă" (Right2Water), și Comitetul Regiunilor, în avizul său din decembrie 2016 privind "Un sistem eficace de gestionare a apei: o abordare a soluțiilor inovatoare", au încurajat Comisia să elaboreze un cadru legislativ privind reutilizarea apei.


La finalul dezbaterii, comisarul european pentru mediu, afaceri maritime şi pescuit, Karmenu Vella s-a declarat încrezător că Parlamentul şi Comisia Europeană vor ajunge la un acord şi că vor încheia procesul legislativ la acest important dosar: "În ceea ce privește domeniul de aplicare al legii propuse - indiferent dacă se limitează la irigarea agricolă - aș dori să subliniez că, din diferitele domenii posibile de reutilizare a apei, irigarea agricolă este cea mai răspândită în întreaga lume. După cum s-a demonstrat în evaluarea impactului, reutilizarea apei pentru irigaţii are, de asemenea, un mare potențial în Uniunea Europeană, dar este în prezent insuficient utilizată. Deși Comisia este de acord cu privire la oportunitatea utilizării apei recuperate în alte scopuri, normele propuse nu exclud posibilitatea ca statele membre să utilizeze și apele reciclate în alte scopuri."

            

Parlamentul European a formulat nu mai puţin de 132 de amendamente la textul propus de Comisia Europeană. Stabilirea unor cerințe minime la nivel european pentru calitatea apei recuperate poate preveni posibilele obstacole în calea liberei circulații a produselor agricole irigate cu apă recuperată, ar asigura protecția sănătății și a mediului și ar contribui, astfel, la creșterea încrederii în practicile de reutilizare a apei.www.rri.ro
Publicat: 2019-02-14 10:47:00
Vizualizari: 609
TiparesteTipareste