Simplificarea reglementărilor pentru documente ale cetăţenii europeni

simplificarea reglementărilor pentru documente ale cetăţenii europeni Cetățenii care locuiesc sau muncesc în afara ţării lor de origine beneficiază de noi norme europene care vizează reducerea unor costuri şi a unor formalităţi.

Cetățenii care locuiesc sau muncesc în afara ţării lor de origine beneficiază de noi norme europene care vizează reducerea unor  costuri şi a unor  formalităţi. Dacă până acum cetăţenii care locuiau în altă ţară din UE trebuiau să obţină o ştampilă pentru a demonstra că documentele lor oficiale (cum ar fi certificate de naştere, căsătorie sau deces) sunt autentice, în temeiul noului regulament lucrurile se vor simplifica. Astfel, această ştampilă şi toate procedurile birocratice nu vor mai fi necesare atunci când se prezintă autorităţilor dintr-o ţară a UE documente oficiale emise într-un alt stat membru. De asemenea, regulamentul adoptat suprimă şi obligaţia impusă cetăţenilor de a furniza în toate cazurile o copie certificată şi o traducere autorizată a documentelor lor oficiale. Străinii pot solicita un formular standardizat multilingv, disponibil în toate limbile oficiale ale UE, urmând a fi prezentat ca instrument util pentru traducerea documentelor oficiale respective, care să fie ataşat la acestea, evitându-se astfel cerinţa traducerii lor. Regulamentul stabileşte şi garanţii împotriva fraudei: în cazul în care o autoritate destinatară are îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea unui document oficial, va putea verifica autenticitatea acestuia cu autoritatea emitentă din cealaltă ţară a UE prin intermediul unei platforme IT existente, Sistemul de informare al pieţei interne.


Noul regulamentul se referă numai la autenticitatea documentelor oficiale, prin urmare statele membre vor continua să aplice normele lor naţionale privind recunoaşterea conţinutului şi a efectelor unui document oficial eliberat într-un alt stat membru al Uniunii.


Aproximativ 17 milioane de cetăţeni ai UE trăiesc într-o altă ţară din UE decât ţara lor de origine, iar peste 2 milioane de cetăţeni trec zilnic graniţele ţării în care locuiesc pentru a munci sau pentru a studia în altă ţară.


www.rri.ro
Publicat: 2019-03-15 13:33:00
Vizualizari: 689
TiparesteTipareste