Burse de cercetare acordate de ICR pentru 2019

burse  de cercetare acordate de icr pentru 2019 Institutul Cultural Român anunță prelungirea termenului de înscriere a dosarelor pentru burse acordate cercetătorilor străini, până pe 31 iulie 2019.

Institutul Cultural Român anunță prelungirea termenului de înscriere a dosarelor pentru burse acordate cercetătorilor străini, până pe 31 iulie 2019. Bursele constau în sprijin financiar pentru un stagiu de 3 luni, într-o instituţie de profil din România, în vederea elaborării unei lucrări ce dezbate subiecte ce ţin de diverse sfere ale societăţii româneşti. Programul este dedicat perfecţionării academice, vizând atât doctoranzi care lucrează pe o temă românească, pentru pregătirea lucrărilor de doctorat, cât şi cercetători consacraţi. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti pe baza dosarelor de candidatură primite. Comisia poate fi prezidată de către preşedintele Institutului Cultural Român sau unul dintre Vicepreședinți.

 

Dosarul de candidatură trebuie să conţină, printre altele, recomandarea din partea coordonatorului lucrării de doctorat (după caz) . Se acorda 4 burse, iar durata este de 3 luni. Documentele necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei) trebuie să includă formularul de înscriere, CV, copia după actul de identitate sau paşaport, un proiect de cercetare. Dosarul trebuie să mai conţină două scrisori de recomandare (de la coordonatorul lucrării şi de la un alt profesor, de preferinţă un specialist pe tema propusă);copii printate după studiile publicate în ultimii 2  ani într-o revistă de specialitate recunoscută în domeniul de cercetare ales de către candidat; un plan de lucru în perioada pentru care se solicită bursa. In cazul doctoranzilor sunt necesare copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat.

 

Bursele de cercetare şi documentare şi alte forme de sprijin material (rezidenţe) sunt acordate pentru următoarele domenii: arte vizuale, curatoriat şi critică de artă, muzeologie/muzeografie; Muzică şi muzicologie; Jurnalism; Traduceri; Arhitectură, urbanism şi design; Literatură şi critică literară;  Patrimoniu cultural; Management cultural; Ştiinţe economice; Ştiinţe umane şi sociale; Diplomaţie culturală; Schimb cultural şi/sau ştiinţific.

 

Documentaţia va fi redactată în limba engleză. Candidatul poate utiliza şi limba română în redactarea proiectului de cercetare, în măsura în care acesta face dovadă că are cunoştinţe avansate de limbă. 


www.rri.ro
Publicat: 2019-07-12 15:21:00
Vizualizari: 228
TiparesteTipareste