Prvo zasedanje novog Evropskog parlamenta (17.07.2019)

prvo zasedanje novog evropskog parlamenta (17.07.2019) Na prvom zasedanju novog Evropskog parlamenta predstavnica nemačkih konzervativaca Ursula fon der Lajen, ministarka odbrane Nemačke, izabrana je za predsednicu Evropske komisije.

Na prvom zasedanju novog Evropskog parlamenta predstavnica nemačkih konzervativaca Ursula fon der Lajen, ministarka odbrane Nemačke, izabrana je za predsednicu Evropske komisije. Na istoj sednici Parlamenta, rumunska premijerka Viorika Dančila predstavila je bilans rumunskog predsedavanja Savetom Evropske unije.

 

Predstavnica nemačkih konzervativaca postala je prva žena na čelu evropske vlade sa petogodišnjim mandatom. Uz podršku evropskih narodnjaka, dela socijaldemokrata i liberala koji su se uverili da će Ursula fon der Lajen poštovati polnu ravnopravnost medju budućim komesarima, geografsku i političku ravnotežu prilikom imenovanja komesara, mehanizam pravne države, migraciju i borbu protiv klimatskih promena.

 

Nova šefica Evropske komisije obećala je da uložiti dodatne napore na jačanju evropske odbrane, utvrdjivanju minimalne evropske plate, mogućnost produženja roka za Bregzit kao i uvodjenja zakonske inicijative za Evropski parlament ili usvajanje transnacionalnih lista za evropske izbore. Sledeći korak je formiranje kabineta. Svaka država članica treba da predloži jednog komesara i da vodi pregovare o budućim portfeljima, a zatim će stručne komisije proveriti predložene kandidate.

 

Rumunska premijerka Viorika Dančila predstavila je šestomesećni bilans predsedavanja Rumunije Savetom Evropske unije. Bukurešt će i ubuduće podržati evropski projekat i istovremeno dovršiti svoju integraciju, naglasila je Viorika Dančila. Evropa ne treba da ima više brzina, jer će progresi biti temeljiti i sa konkretnim beneficijama za državljane samo kada su zajedno napravljeni:,,Preuzeli smo obavezu da radimo na jačanju evropskog projekta i tokom šestomesečnog mandata dokazali smo da panevropeizam treba podržati doslednim akcijama. Naš projekat ne treba da promoviše Evropu u više brzina pa ni koncentrične krugove. Rumunija će i dalje promovisati zajednički cilj konsolidaciju evropskog projekta i istovremeno dovršiti svoju integraciju. Mislim na punu integraciju u Šengen jer mi zapravo postupamo kao da smo već članovi.''

 

Lideri političkih grupa socijalista, konzervativaca, reformista i evropskih zelenih čestitali su Rumuniji na uspešnom zaključenju velikog broja dosjea uprkos mnogobrojnim izazovima. Suprotnog mišljenja je bio predstavnik Grupe Evropske renesanse koji je ocenio da je rumunsko predsedavanje bilo kontradiktorno.


www.rri.ro
Publicat: 2019-07-18 11:13:00
Vizualizari: 72
TiparesteTipareste