Praćenje populacije belih roda (25.09.2020)

 praćenje populacije belih roda (25.09.2020) Za efikasnije praćenje gnezda belih roda na teritoriji Rumunije, Rumunsko ornitološko društvo je, zajedno sa kompanijom električne energije, napravilo aplikaciju pomoću koje svaki gradjanin koji želi da pomogne može da prijavi prisustvo roda.

Za efikasnije praćenje gnezda belih roda na teritoriji Rumunije, Rumunsko ornitološko društvo je, zajedno sa kompanijom električne energije, napravilo aplikaciju pomoću koje svaki gradjanin koji želi da pomogne može da prijavi prisustvo roda. Aplikacija je ove godine zabeležila rekordan broja gnezda belih roda. Posle provere svih podataka, došlo se do zaključka da je pomoću aplikacije prijavljeno 3575 neregistrovanih gnezda belih roda. Aplikacija je relativno jednostavna: korisnik treba da raspolaže samo mobilnim uredjajem sa podatcima o lokalizaciji, da popuni jedan kratki fiormular i da pošalje sliku gnezda. Podaci se šalju Ornitološkom društvu Rumunije koje će preraditi podatke vodeći pri tom računa da se ovi ne poklapaju sa već registrovanim. Izgleda da su ljudi ozbiljno shvatili ovu inicijativu, jer se ispostavilo da je manje od 2% prijava bilo pogrešno. Od 2017. godine, kada je inicijativa pokrenuta, skoro 10 000 korisnika je skinulo ovu aplikaciju. Ali vratimo se na situaciju na terenu. Oko dve trećina gnezda belih roda postavljena su na električnim stubovima, a ostali deo na dimnjacima zgrada ili na drveću. Najveći broj gnezda je ove godine registrovan u županiji Tulča. Na pitanje zašto je toliko važna ova recenzija gnezda belih roda, Valentin Marij, menadjer projekta je odgovorio: ,,Mi stručnjaci smo zainteresovani ne samo za rode već i za sve vrste koje žive na teritoriji Rumunije. Interesuje nas naročito trend populacije. Jer pojedine promene staništa mogu uticati na populaciju dotične vrste. Ove izmene staništa ne pogadjaju samo ptice. Rast i opadanje populacije jedne ptičije vrste predstavlja signal upozorenja za ljude da se nešto loše dogdaja. Ptice stradaju zbog hrane i lošeg kvaliteta vode i vazduha. Zbog toga mi mislimo da nisu važne samo bele rode već i šta se sa njima dešava, jer na ovaj način možemo da ustanovimo šta će se desiti i sa nama. Za elektrodistributere važno je da znaju u kojim zonama gnezda mogu stvarati probleme, naročito kada je loše vreme, jak vetar jer u ovakvim uslovima nastaju kratki spojevi. Jedan kratki spoj, pored troškova popravljanja, stvara i nepriatnosti stanovništvu.

 

Da bi se izbegle ovakve situacije, električna kompanija na stubovima sa gnezdima postavlja sistem koji sprečava eventualne incidente. Istovremeno postavljaju se i posebni signali i izolatori. Kada se rode vraćaju iz toplijih krajeva, ptice koriste ova gnezda specijalno napravljena za njih. Pitali smo Valentina Marina u kakvoj se situaciji nalazi populacija belih roda u Rumuniji u odnosu na druge države:,, Aplikacija,,Vidite rodu'' na internet ima i mapu. Svako može da proveri raspored gnezda. Mi trenutno imamo oko šest hilada parova roda koje se ovde gnezde. Ne znam kakva je situacija u drugim zemljama. Stojimo nešto bolje nego prethodnih godina jer imamo uzlazni na ne silazni trend. Od kada vršimo sistematska praćenja nismo konstatovali da su rode imale nepovoljne uslove za život. U Evropi imamo oko 230 000 parova roda, a istočna Evropa ima važan udeo od oko 40% u svetskoj populaciji.

Rumunsko ornitološko društvo je najvažnija rumunska nezavisna organizacija za konzervaciju ptica. Na sopstvenom veb sajtu organizacija pokušava da uveri ljude da zaštite ptice i njihva staništa. Rode su ptice selice, dugih crvenih nogu i kljunova koje se gnezde naročito u naseljima. U prošlom veku populacija roda je bila u stalnom opadanju da bi stabilizacija došla tek u poslednjim decenijama. Gnezda su velika i često ih rode koriste više godina zaredom. Rode su veoma voljene ptice u Rumuniji, gde je ova vrsta zakonom zaštićena, Veruje se da donose blagostanje domaćinstvima, a mladim bračnim parovima prvo dete.

 

 


www.rri.ro
Publicat: 2020-09-25 08:38:00
Vizualizari: 630
TiparesteTipareste