Bateriile trebuie sã devinã durabile şi sigure pe parcursul întregului lor ciclu de viaţã

bateriile trebuie sã devinã durabile şi sigure pe parcursul întregului  lor ciclu de viaţã Comisia Europeană a propus modernizarea legislaţiei comunitare privind bateriile, prezentând prima dintre iniţiativele anunţate în noul Plan de acţiune pentru economia circulară.

Bateriile care sunt mai durabile pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă sunt esenţiale pentru obiectivele Pactului verde european şi contribuie la îndeplinirea ţintei de reducere a poluării la zero, stabilită în acest document. Pactul verde promovează sustenabilitatea competitivă, transportul ecologic, energia curată şi realizarea neutralităţii climatice până în 2050.


Bateriile de pe piaţa Uniunii Europene ar trebui produse cu cel mai mic impact posibil asupra mediului, iar la sfârşitul ciclului lor de viaţă, ar trebui să fie transformate pentru utilizări în alt scop decât cel iniţial, reprelucrate sau reciclate, reintegrând materiale valoroase în economie.


Comisia propune cerinţe obligatorii pentru toate bateriile (de exemplu, baterii industriale, pentru automobile, pentru vehicule electrice şi portabile) introduse pe piaţa Uniunii Europene. Cerinţele referitoare, de exemplu, la folosirea de materiale din surse responsabile, restricţiile privind utilizarea de substanţe periculoase, conţinutul minim de materiale reciclate, amprenta de carbon, performanţă, durabilitate şi etichetare, precum şi îndeplinirea obiectivelor în materie de colectare şi reciclare sunt esenţiale pentru dezvoltarea unei industrii a bateriilor mai durabile şi mai competitive în întreaga Europă şi în întreaga lume.


Asigurarea securităţii juridice va contribui, în plus, la deblocarea investiţiilor pe scară largă şi la stimularea capacităţii de producţie pentru baterii inovatoare şi durabile în Europa şi în restul lumii, pentru a răspunde necesităţilor unei pieţe care cunoaşte o creştere rapidă.


Măsurile propuse de Comisie vor facilita realizarea neutralităţii climatice până în 2050. Îmbunătăţirea bateriilor şi a performanţei acestora va avea o contribuţie esenţială la electrificarea transportului rutier, fapt care va reduce semnificativ emisiile, va intensifica adoptarea vehiculelor electrice şi va facilita o pondere mai mare a surselor regenerabile în sistemul energetic al Uniunii Europene.


Începând cu 1 iulie 2024, pot fi introduse pe piaţă numai bateriile reîncărcabile utilizate în industrie şi pentru vehicule electrice pentru care a fost stabilită o declaraţie privind amprenta de carbon. 


RadioRomaniaInternational · Europa la zi 18.12.2020

www.rri.ro
Publicat: 2020-12-18 09:28:00
Vizualizari: 164
TiparesteTipareste