Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman

acces egal și calitativ la educație în județele giurgiu și teleorman Asociația de Prietenie Româno-Franceză ROMFRA, derulează, în perioada 25 aprilie 2018 - 24 aprilie 2021, în calitate de partener, proiectul "Acces egal şi calitativ la educaţie în județele Giurgiu şi Teleorman - EDUGREAT".

Proiectul EDUGREAT este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și se desfășoară la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, în calitate de solicitant, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu, Asociația de Prietenie Româno-Franceză - ROMFRA, Asociația "Tinerii Manageri" Slatina și Primăria Municipiului Alexandria.


Obiectivul general îl reprezintă reducerea abandonului școlar, în județele Teleorman și Giurgiu, prin acces egal la educaţie de calitate și scopul este să se creeze toate premisele pentru un exemplu de buna practică ce va fi diseminat și către restul comunităților din aceleași regiuni sau chiar de la nivel național, ne spune domnul Sorin Sferle - Directorul Asociației de prietenie româno-franceză, în calitate de principal partener al proiectului:


"În cadrul proiectului au fost selectate 12 școli care prezintă un grad ridicat de risc în ceea ce privește abandonul școlar și în interiorul cărora au fost identificate o serie de nevoi esențiale care pot genera un cadru educațional de viitor pentru toți elevii.

Pe parcursul primilor 2 ani, s-au implementat acțiuni educaționale directe pentru copiii ante-preșcolari, preșcolari, școlari și pentru tinerii și adulții care au părăsit sistemul educațional, iar ultimul an a necesitat măsuri impuse de pandemie și de aceea am adaptat activitățile din cadrul proiectului pentru mediul online.

Efectul generat de proiect se dorește a fi unul sustenabil atât pentru sutele de copii implicați, cât și pentru cei 280 de profesori care participă la cursurile de îmbunătățire a competențelor și vor continua să aplice noțiunile dobândite pe parcursul acestui proiect și pentru generații următoare de elevi.

Aș aminti câteva din rezultatele realizate până în prezent, în cadrul proiectului.

În primul rând, au fost modernizate și dotate spațiile din școlile vizate, cu mobilier, echipamente didactice și informatice - tablete, videoproiectoare, table interactive, echipamente sportive; s-au desfășurat activități educaționale, ședințe de consiliere și orientare cu elevii, programe de tip "A doua șansă" pentru tineri și adulți; au fost organizate cursuri, seminarii, ateliere de lucru pentru îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice și a personalului de sprijin din școlile țintă, fiind elaborată și o metodologie a sprijinului acordat.

În prezent, sunt în pregătire mai multe sesiuni de focus grup, 3 ghiduri de  bune practici  și un forum,  care vor fi diseminate online.

Ne dorim ca, de la an la an, rata abandonului să se diminueze constant și ne propunem crearea unei sinergii locale centrată pe dezvoltare educațională, la care sa participe toți membrii comunității."


RadioRomaniaInternational · Local, regional, european 26.01.2021

www.rri.ro
Publicat: 2021-01-26 08:11:00
Vizualizari: 247
TiparesteTipareste