Acord politic privind Fondul social european Plus, care dispune de un buget de 88 de miliarde de €

acord politic privind fondul social european plus, care dispune de un buget de 88 de miliarde de  € Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European şi statele membre ale Uniunii din cadrul Consiliului, cu privire la propunerea Comisiei de regulament privind Fondul social european Plus.

Fondul social european Plus va fi un instrument financiar esenţial pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, pentru sprijinirea creării de locuri de muncă şi construirea unei societăţi echitabile şi favorabile incluziunii sociale. Totodată, fondul va furniza statelor membre resursele atât de necesare pentru redresarea societăţilor şi economiilor Uniunii, în urma a crizei provocate de pandemia de COVID.


"Acest instrument financiar va reprezenta principala noastră modalitate de a investi în oameni şi de a construi o Europă mai socială şi mai favorabilă incluziunii pe măsură ce ieşim din criză" - afirmă Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv pentru o economie în serviciul cetăţenilor. Acesta a subliniat că Fondul social european Plus va contribui la crearea mai multor şanse egale, la îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii, a condiţiilor de muncă şi a protecţiei sociale. El se va axa pe combaterea sărăciei şi pe dezvoltarea competenţelor adecvate pentru tranziţia digitală şi către o economie verde, punând accentul pe valoarea şi pe nevoile tinerilor - a explicat oficialul european.


Fondul social european Plus are un buget total de 88 de miliarde de euro (în preţurile din 2018) şi va investi în oameni, creând oportunităţi de angajare şi protejându-le, promovând incluziunea socială, combătând sărăcia şi dezvoltând competenţele necesare pentru tranziţia verde şi digitală.


În temeiul acordului politic, Fondul social european Plus va investi în tineri - categoria cel mai greu încercată de criza socio-economică provocată de pandemie. Statele membre aflate peste media Uniunii la numărul de tineri care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare ar trebui să aloce cel puţin 12,5% din resursele care le revin, pentru a-i ajuta pe aceşti tineri să obţină o calificare sau să-şi găsească un loc de muncă de bună calitate.


De asemenea, Fondul social european Plus va sprijini grupurile cele mai vulnerabile afectate de pierderea locurilor de muncă şi de reducerea veniturilor, va furniza ajutor alimentar şi asistenţă materială de bază grupurilor celor mai defavorizate şi va investi în copiii afectaţi de criză. Nu în ultimul rând, Fondul va sprijini în mod direct inovarea socială prin intermediul noii sale componente, care dispune de un pachet financiar de 676 de milioane de euro. 


RadioRomaniaInternational · Europa la zi 05.02.2021

www.rri.ro
Publicat: 2021-02-05 10:19:00
Vizualizari: 318
TiparesteTipareste