Consiliul adoptă pachetul de coeziune de 330 miliarde de euro pentru 2021-2027

consiliul adoptă pachetul de coeziune de 330 miliarde de euro pentru 2021-2027 Consiliul Uniunii Europene a dat undă verde finală adoptării pachetului de coeziune pentru perioada financiară 2021-2027. Bugetul total este de 330 de miliarde de euro.

Pachetul de coeziune aprobat de Consiliul Uniunii Europene pentru următorii 7 ani constă într-un set de regulamente care reglementează fondurile structurale și de investiții, în valoare de peste 330 de miliarde EUR (la prețurile din 2018) sau aproape o treime din bugetul pe termen lung al UE. Fondurile vor finanța proiecte regionale și locale menite să reducă disparitățile economice și sociale dintre statele membre și dintre regiuni, stimulând în același timp o redresare durabilă în urma pandemiei prin investiții în priorități verzi și digitale.


Pachetul urmează politica încetățenită de coeziune bazată pe investiții multianuale, dar simplifică normele și reflectă noile priorități ale UE de consolidare a inovării și a digitalizării, de tranziție către o economie cu zero emisii nete de dioxid de carbon, de îmbunătățire în continuare a conectivității cu rețelele de transport și digitale strategice și de axare pe incluziunea socială.


În ansamblu, aproximativ 30% din fondurile structurale vor contribui la decarbonizarea economiei, fiecare tip de activitate de investiții având un coeficient climatic specific. De asemenea, proiectele ar trebui să respecte principiul de "a nu aduce prejudicii semnificative", în conformitate cu obiectivele de mediu ale UE.


Politica de coeziune are trei fonduri principale. Fondul european de dezvoltare regională, în valoare de 200 de miliarde EUR, este destinat finanțării regionale şi sprijină competitivitatea și crearea de locuri de muncă în întreprinderile mici și mijlocii. Fondul de coeziune, în valoare de 42,5 miliarde EUR este destinat statelor membre al căror venit pe cap de locuitor este sub 90% din media UE şi sprijină rețelele transeuropene de transport, precum și proiectele din domeniul energiei și al transporturilor care aduc beneficii mediului. Fondul social european Plus, în valoare de 88 de miliarde EUR sprijină crearea de locuri de muncă, educația și formarea, precum și incluziunea socială.

RadioRomaniaInternational · Europa la zi 02.06.2021

www.rri.ro
Publicat: 2021-06-02 08:13:00
Vizualizari: 260
TiparesteTipareste