Weekendu/bitisita di siptamana cu hâire în Bucureşti

weekendu/bitisita di siptamana cu hâire în bucureşti Tut aşi ca întreaga Europă, România iase, gradual, din coşmarulu/v’isulu urut a pandemiil’ei di COVID-19. Şi, unăoară cu diminuarea a ratâl’ei di contaminare şi cu imunizarea unei parte importantă di populaţie, oamin’il’i înveaţă diznou să băneadză normal

Tut aşi ca întreaga Europă, România iase, gradual, din coşmarulu/v’isulu urut a pandemiil’ei di COVID-19. Şi, unăoară cu diminuarea a ratâl’ei di contaminare şi cu imunizarea unei parte importantă di populaţie, oamin’il’i înveaţă diznou să băneadză normal. Ţi cara că jalonată di reprize di ploaie abundentă, bitisita di septămână fu unulu niheamă altă turlie di alte ori la Bucureşti. Sâmbătă spri dumânică  avu loc a 17-a ediţie a Noaptil’ei a Muzeelor, organizată în întrega ţară, tru aproapea 200 di spaţii culturale, di care piste 50 în Bucureşti. În premieră, Primăria Capitalăl’ei fu dişcl’isă a publicului. Casa istorică, adărată întră an’il’i 1906-1910,  putu să hibă vizitată di sute d oamin’i. Turulu a catheunui grup di vizitatori  dură circa 30 di minute şi  incluse doauă expoziţii amenajate, "Uranus tora/amu", dispre un măgh’ipsitor cartier demolat în perioada comunistă, şi ună altă dedicată a arhitectului Petre Antonescu, aţel care  proiectă multe case emblematiţe tră Capitala a Româniilei. Manageril’i a instituţiilor di cultură  calificară drept 'îmbucurătoare/tră harauă' prezenţa 'piste aştiptări' la evenimentile organizate cu ocazia a Noaptil’ei a Muzeelor şi 'un pas evidentu'  tru imnatulu a turnarilei năpoi la normalitate, pi care oamin’il’i u aşteptară cu nirăvdare. Aieri, Bucureştiul  aparţânu a suporterilor. Ţel mai mare stadion din ţară, Arena Naţională,  găzdui, în premieră, la maşi 25% di capacitate, un meci di la turneul final a Campionatului European di fotbal, care lipsea să aibă loc tru 2020, ama, tot din cauza pandemiilei, fu amânat tră veara aesta. Austria azvimse la Bucureşti  Machedonia di Nordu cu 3-1, în partida di dişcl’idire din Grupa C, în cadrul a cure, la Amsterdam, Olanda amintăă cu 3-2 în faţa a Ucrainălei. Exuberanţâ, ama dischiplinaţ, suporteril’i a ţilor doauă echipe  fraternizară, la bire, în celebrul Chentru Vechl’iu a Bucureştiului, ahât înăinte, cât şi după meci. Gioi, 17 cirişar,  va să si gioacă, tot pi Arena Naţională, Ucraina - Macedonia di Nordu, iar luni, pi 21, Ucraina – Austria. Bucureştiul va mai găzduiască, pi 28 cirişar, ună optime di finală, în care va evolueadză amintătoarea a Grupăl’ei F, numită, în presa di specialitate, grupa a moartilei, di aofrm’ia că reuneaşte campioana mondială Franţa, campioana continentală Portugalia, fosta multiplă campionă Ghermania, pricum şi Ungaria, finalistă, tru chirolu di mai năinte, a Cupălei Mondială. Tră suporteril’i român’i, persistă amărăciunea că, după un parcursu mediocru în preliminarii, echipa lor naţională  ratăă/ u chiru participarea la Euro 2020. Singura consolare easte că selecţionata di fotbal Under-23 easte calificată la Giocurile Olimpiţe di la Tokyo, iu, în Grupa B, va aibă meci cu Noua Zeelandă, Coreea di Sud şi Honduras. Turneulu olimpic di fotbal acaţă pi 21 alonar. Român’il’i si calificară la Olimpiadă după ţi au agiumtă până în semifinalile a Campionatului European Under-21 ditru 2019, din Italia şi San Marino. Aesta va hibă a patra a lor participare, după ediţiile ditru 1924‚ Paris, 1952, Helsinki, şi 1964, tot Tokyo, cându bitisiră pi loculu 5.

Autor: Bogdan Matei

Armânipsire: Hristu Steriu


www.rri.ro
Publicat: 2021-06-14 23:01:00
Vizualizari: 173
TiparesteTipareste