Anchetă în traghedia di la "Victor Babeș"

anchetă în traghedia di la "victor babeș" Tu aprier, paciențâ aflaț tru unitatea mobilă di Terapie Intensivă amplasată tru uborulu a spitalului "Victor Babeș" di București își chirură bana di la ună defecțiune tehnică. Din primile informaţii, traghedia s-aibă avută loc după ună creaştere bruscă a

Tu aprier, paciențâ aflaț tru unitatea mobilă di Terapie Intensivă amplasată tru uborulu a spitalului "Victor Babeș" di București își chirură bana di la ună defecțiune tehnică. Din primile informaţii, traghedia s-aibă avută loc după ună creaştere bruscă a presiunilei în instalaţia di oxigen la care eara conectat TIR-ulu, care  duse la blocarea completă a ventilatoarilor la care eara conectate optu persoane. Treie di eale  decedară. Traghedia easte bâgată pi schinarea a unei eroare umană. Judicătoril’i respinsiră propunirea a procurorilor di arestare preventivă a şefului a Serviciului Tehnic şi a unui instalator die la spital. Magistraţăl’i român’i au decisă, cu toate aestea, plasarea a lor în arestu la domiciliu, tră ună perioadă di 30 di dzâle, ţel’i doil’i hiinda acuzaţ di ucidere/vătămare din culpă. Pi lângă interdicţia di părăsire a domiciliul fără izinea a organilor di anchetă, şefulu a Serviciului Tehnic şi instalatorulu di la spital nu au vol’ie să comunică cu persoanile ţi avură zim’ie, cu alţă inculpaţ, cu martoril’i sau cu experţăl’i în cauză. Decizia nu easte definitivă şi poate să hibă contestată di procurori și de inculpaţ. Procuroril’i precizeadză că, pi fondul a neasigurpsirilei a li funcţionare în parametri optimi a instalaţilei di oxigen, pricum şi a instruirilei deficitară a personalului din subordine, s-are creată necesitatea a intervenţilei asupra a instalaţil’ei. Intervenţia, spun aţeștia, fu realizată defectuos di unulu di aţel’i doil’i inculpaț, aţea ţe duse la dănăsirea automată a ventilatoarilor din dotarea a unităţii mobile di Terapie Intensivă şi la decesulu  ţilor trei pacienţă. Pi di altă parte, unitatea medicală  transmise ună poziție uidisit a cure angajaţăl’i a Serviciului tehnic din cadrul a Spitalului di Lăngorii Infecţioase şi Tropicale "Dr. Victor Babeş" care fură reţinuţ aieri după traghediea din aprier îndeplinescu toate condiţiile legale şi di pregătire profesională tră ocuparea posturilor pi care fură angajaţ. Uidisit a unei informre  di presă, ancheta hiinda în derulare, conduţirea a spitalului şi întreg personalul medical şi auxiliar din cadrulu a unitatil’eii sanitară va continuă să agiută autorităţâle competente în videarea aflaril’ei „deplină a adevăruluiˮ. Accidentul di la Victor Babeș  survenit la maşi îndoi meşi după produţerea a altor doauă traghedii în unităț medicale din România. Tu brumar anulu trecut, un incendiu apres la Spitalul Județean di Urgență din Piatra Neamț (estu), tot la ună secție ATI destinată a paciențâlor cu COVID-19, are curmată banile a dzaţe persoane internate aclo. Mediculu Cătălin Denciu, ţel care își riscă bana tra  să-și salveadză paciențâl’i și care au suferită răn’i/arsuri grave, hiinda internat în Belgia, fu premiat di Organizația Mondială a Sănătatlei. Belgian’l’i, tru arada a lor, l-u numiră „Eroulu a anului 2020ˮ. Un altu incendiu care  avu loc, anulu aestua, la bisita mesului gh’ianuar, la ună unitate medicală di elită din București, aflată în prima linie tru alumpta cu pandemia, spitalul "Matei Balș",  provocăă moartea a mai multor paciențâi.

Autor: Leyla Cheamil

Armânipsire: Hristu Steriu 


www.rri.ro
Publicat: 2021-06-18 00:20:00
Vizualizari: 76
TiparesteTipareste