Avertismentu mutrinda mealu 4 ali pandemie

       avertismentu mutrinda mealu 4 ali pandemie Tuti boţli ţi, teoretic, lipsea ta s rezoneadză tu societate li spunu a românişorta să s imunizeadză contra a năului coronavirus. Specialiştil’i tu domeniul medical, politicien’i autohton’i ili responsabili europen’i nu danassecu ta să spuna arada că vacc

 Creaşti numirul a românilor infectaţi cu varianta Delta, multu ma  contagio

Tuti boţli ţi, teoretic, lipsea ta s rezoneadză tu societate li spunu a românişorta să s imunizeadză contra a năului coronavirus. Specialiştil’i tu domeniul medical, politicien’i autohton’i ili responsabili europen’i nu danassecu ta să spuna arada că vaccinarea easti singura soluţie ta s veagl’i zn’iili   dramatiţi a unui aşi-dzăs meal patru ali pandemie. Or, ţi cara  feaţiră apelurili arada ţi cara s feaţiră campanii media pro-vaccinari, praglu di ţinti miliuni di român’i vaccinaţ cu dauli dozi nu fu agiumtu p[n[ tora, anda tricu umu mesu şi jumitati di la vadelu apufusitu di  autorităţ. Aflată tu România, euro-comisarul ti sânâtati, Stella Kyriakides,  dzăsi că tuti vaccinurile disponibili tu văsălie suntu siguri, eficiente şi aprucheati di Aghenţia Europeană ti Yitrii. Numirul di cazuri di persoane infectate cu năul coronavirus, aduţi aminti ea, criscu meslu aestu deadun cu inşearea tu padi ali variantă Delta, multa cama  contagioasă. Dalga 4 ali pandemie va duca ysnie ti aţel’i ţi nu s-vaccinară, avertizeadză şi ministrulu român a Sânâtatil’ei, Ioana Mihăilă. Ea dazsi că ma puţânu di un proţentu diu aţeli cari s-imunizarâ luarâ SARS-COV-2, iara aesti persoanei nu suntu tu piriclu s facâ unâ luzie sertâ di landzidzari. Ministrulu declară că ti darea silâ  ali vaccinari anti-COVID-19 la hoarâ lipseaşti misticarea a yiaţârlor di fumeal’ie, a autorităţlor locali şi a  prefţâlor, aţeli ţi suntu cama aproapea di oamin’il’i di la hoarâ. 


www.rri.ro
Publicat: 2021-07-20 17:27:00
Vizualizari: 232
TiparesteTipareste