Comisia înregistrează o inițiativă legislativă anti 5G

comisia înregistrează o inițiativă legislativă anti 5g CE a decis să înregistreze o nouă inițiativă cetățenească europeană. Se numeşte "Stop (((5G))) - Să fim conectați, dar și protejați" şi urmăreşte protejarea oamenilor şi a mediului înconjurător de eventualele efecte ale implementării noii tehnologii 5G

Organizatorii inițiativei invită Comisia să propună acte legislative care să protejeze mai bine toate formele de viață împotriva anumitor presupuse riscuri generate de câmpurile electromagnetice de radiofrecvență și de radiațiile produse de microunde, să protejeze împotriva anumitor alte presupuse efecte asupra mediului care ar putea fi generate de tehnologia 5G și de digitalizarea aferentă și să asigure o protecție eficace, inclusiv împotriva criminalității cibernetice, a datelor cu caracter personal prelucrate cu aceste noi forme de tehnologie a comunicațiilor.


Comisia precizează că în acest stadiu nu a analizat fondul propunerilor. Decizia de înregistrare a acestei iniţiative este de natură legislativă și nu va influenţa concluziile juridice și politice finale pe care Executivul European le va avea cu privire la această inițiativă și nici eventualele acțiuni pe care intenționează să le întreprindă dacă inițiativa obține sprijinul necesar.


Conținutul inițiativei exprimă doar punctele de vedere ale grupului de organizatori și nu se poate considera în niciun caz că acesta reflectă opiniile Comisiei.


Comisia mai arată că înregistrarea acestei iniţiative nu înseamnă că Executivul European confirmă, în vreun fel, corectitudinea conținutului său, care ține de responsabilitatea exclusivă a grupului de organizatori.


Comisia mai precizează că o serie de afirmații formulate în această inițiativă contravin bazei de dovezi științifice deţinută de Bruxelles şi evaluărilor efectuate de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiației Neionizante, organismul mandatat de Organizația Mondială a Sănătății să evalueze riscurile pentru sănătate.


În urma înregistrării, organizatorii pot începe colectarea de semnături. În cazul în care, în decurs de un an, iniţiativa va primi un milion de declarații de susținere din cel puţin 7 state membre, Comisia va trebui să examineze conținutul acesteia în detaliu și să reacționeze. Comisia ar putea decide fie să dea curs solicitării, fie să o respingă, în ambele cazuri trebuind să își argumenteze decizia.


Comisia Europeană mai precizează că, în privința limitelor de expunere la câmpurile electromagnetice, inclusiv 5G, Uniunea Europeană a aplicat o abordare precaută, recomandând limite maxime de expunere cu o marjă largă de siguranță, pe baza unor dovezi științifice actualizate și reexaminate în permanență.


Aceasta înseamnă că limitele de expunere ale Uniunii pentru publicul larg sunt întotdeauna de cel puțin 50 de ori mai scăzute decât nivelul care, potrivit dovezilor științifice internaționale, are un efect asupra sănătății. 


RadioRomaniaInternational · Europa la zi 12.10.2021

www.rri.ro
Publicat: 2021-10-12 07:49:00
Vizualizari: 182
TiparesteTipareste