Hâbari dit bana românească şi internaţională

hâbari dit bana românească şi internaţională 16.610 cazuri nale di persoane infectate cu SARS-CoV-2 fură înreghistrate în ultimele 24 di ore în România. Tru tot aţeluşi interval, fură raportate 58 di decese, di care doauă anterioare - spuse, ază, Grupulu

BUCUREŞTI - 16.610 cazuri nale di persoane infectate cu SARS-CoV-2 fură înreghistrate în ultimele 24 di ore în România. Tru tot aţeluşi interval, fură raportate 58 di  decese, di care doauă anterioare - spuse, ază, Grupulu di Comunicare Strateghică (GCS). Giumitate di România si aaflă în schenariul aroşu di punctu di videare epidemiologhic. Di la declanșarea pandemiilei, pi teritoriul a li Românie fură înreghistrate piste 1,9 milioane di cazuri di COVID-19, iar circa 60 di m’il’e di persoane diagnosticate cu noulu coronavirus  murirăt. Pi fondul a psihozălei anti-vaccin întrețânută di ună parte a media, îndoi politician’i și alte figuri publiţe, țara are a doaua ţea mai scădzuta rată de imunizare di aţel’i 27 di membri a Uniunilei Europeana, după Bulgaria. (Bogdan Matei)

Bucureşti – În şcol’iurile româneşti fu, ază, grevă di avertismentu. Chiro di doauă sâhăţ elevil’i nu feaţiră niţe ună turlie di activitate didactică, ama fură supravighl’eaţ di profesori. Aeştia di mai năpoi solicită a Guvernului acordarea a salariilor di bază pruvidzute într-ună leadze adoptată ninca di-tru 2017, precum şi alocarea unui procentu di 6% di Produsulu Internu Brut tră finanţarea Educaţilei. Sindicaliştil’i din înviţămintu mai caftă să lă si da păradzâl’i di adâvdzeare tră condiţiile di lucru, să hibă plătiţ tră orile suplimentare şi să hibă majorat numirulu di posturi didactiţe. Proteste faţă di politiţâle salariale a Guvernului  organizară, tot ază, sindicaliştil’i din Poliţie şi di la Institutulu Naţional di Statistică.

(Roxana Vasile)

BUCUREŞTI - Universitatea Naţională di Apărare 'Carol I' di la București anuunță că fură iniţiate procedurile di verificare a respectarilei a standardilor di calitate şi di etică universitară în teza di doctorat 'Dimensiunea angajarilei a li Armată a Româniilei în operaţiun’i întrunite multinaţionale', susţânută, tru anulu 2003, di actualul premier PNL Nicolae Ciucă. Verificarea si pare că fu solicitată di tamam primulu-ministru, după ţi jurnalista Emilia Şercan lu acuzăă di plagiat. Cunoscută drept ună avinătoarisă di plagiatori, care u revelăă impostura academică a multor personaje di la cipitulu a politicălei și administrațilei românească, jurnalista susțâne că minimum 42 di păgin’i di totalul di 138 a lucrarilei di doctorat a lu Ciucă sunt plagiate, iar teza în ansamblu nu easte un produs di cercetare ştiinţifică. Premierulu neagă acuzaţiile şi susţâne că u feaţe lucrarea uidisit a căftărilor legale di-tru 2003. Liberalul Ciucă easte al treilea șef a guvernului di la București acuzat că  plagie în teza di doctorat, după social-democrațâl’i Victor Ponta și Mihai Tudose. Amu şi un mes, ministrulu român a Cercetarilei, liberalul Florin Roman,  demisionă din funcţie. Anterior, demisia sau demiterea a lui di cătră premierulu Ciucă fu solicitată ahât di opoziţia di chentru-dreapta, USR, cât şi di aţea naţionalistă, AUR, după acuzaţiile di plagiat care-l’i suntu aduse cu ligat di lucrarea di masterat. Demisia a lu Roman fu prima din noulu guvernu di coaliţie PSD-PNL-UDMR, instalat în noiembrie 2021. (Bogdan Matei)

Autor: Camera Ştirilor/ Udălu a Hâbărilor

Armănipsire: Hristu Steriu


www.rri.ro
Publicat: 2022-01-19 23:08:00
Vizualizari: 124
TiparesteTipareste