Posebna deca sa posebnim potrebama

posebna deca sa posebnim potrebama Današnja priča je o ličnom i kolektivnom angažovanju, iz želje da se čini dobro u zajednici

Današnja priča je o ličnom i kolektivnom angažovanju, iz želje da se čini dobro u zajednici, gde i kada je to potrebno. Činiti dobro koje, ako se pokrene, kao grudva snega, može dostići sve veće razmere.

Alina Dina-Tanasije, diplomirana biohemičarka, odlučila je da završi još jedan fakultet – psihologiju. Trenutno radi kao profesor za decu sa posebnim potrebama i predsednica je Udruženja za Autentičnost, raznovrsnost, prihvatanje (AVA) u Rmniku Vlča. Ali, pre svega je majka dvoje dece, a jedno dete ima autizam. U početku je želela da se upozna sa posebnim potrebama svog deteta, da bi mu pomogla: „Moj sin je bio moja motivacija. On me je motivisao, izazvao da otkrijem mnogo drugih stvari, druge načine kako da mu pomognem. Jako sam želela da mu pomognem! U početku nisam verovala da se ovo meni dešava! Nisam prihvatala, sve sam negirala, dok nisam shvatila da je, u stvari, to realnost i da ako ne uradim nešto za svoje dete, osim terapije, neću biti pomirena sama sa sobom. Trebalo mi je da znam više, da naučim više, i tako sam čitala, naučila kako da radim s njim, imala sam na raspolaganju terapeuta – zamolila sam da me pusti da vidim šta rade, zatim sam počela da sama kupujem materijale i polako sam se nekako vratila mojoj prvoj ljubavi – psihologiji. Vođena željom da pomognem i drugima, kada sam videla koliko sam uspela da pomognem mom detetu, rekla sam „sigurno mogu pomoći i drugima!“. Imala sam kod sebe u kući i praktični i didaktički materijal! Pre pet godina, čekajući da sin izađe sa terapije, razmišljala sam kako bi bilo da imamo jedan uslužni centar za decu, jer u našem gradu svi kabineti su odvojeni“.

Pet godina kasnije san Aline Dina-Tanasije se ostvario. U Rmniku Vlča za nekoliko dana će se otvoriti Multifunkcionalni psihosomatski Centar za decu sa posebnim potrebama. Ova deca će tamo imati pomoć oko mentalnog, emocionalnog i fizičkog oporavka, a njihovim porodicama – nada se incijatorka – će se vratiti osmeh, mir i ravnotežu. „Ovaj centar želi da pruži podršku i roditeljima i deci sa smetnjama u razvoju u našoj županiji, što podrazumeva, pre svega, pravilnu procenu stanja deteta, roditeljsko savetovanje, roditeljske radionice sa decom, radionice sa decom i decom sa posebnim potrebama, fizikalnu terapiju, logopediju i terapiju 3C. Terapija 3C podrazumeva oporavak sa psihometrične tačke gledišta – koncentracija, svest i koordinacija. Dete koje prođe ovaj program moći će da postane psihomotorički osamostaljeno i na taj način će moći da postane svesno sopstvenog tela, da bude usredsređenije, da bolje koordiniše, da uspe da se prilagodi spoljašnjem okruženju. Tako će i neuropsihomotorni oporavak biti veoma, veoma dobar“.

Prema Alini Dina-Tanasije, u celom južnom regionu Rumunije, u Olteniji, u školskoj 2019-2020. godini upisano je skoro 7.700 dece sa posebnim obrazovnim potrebama i skoro 1.500 dece sa smetnjama u razvoju. Prošle školske godine njihov broj je smanjen za preko 4% zbog veoma komplikovane integracije u rumunski obrazovni sistem. A godine pandemije su svakako pogoršale situaciju. Ipak, postoji nada da će Multifunkcionalni psihosomatski Centar olakšati prilagođavanje dece sa posebnim potrebama u školstvu i u društvu kao celini. Alina Dina-Tanasije: „Raširenih ruku dočekujemo decu s bilo kojom vrstom invaliditeta, fizičkog ili psihičkog. Kad kažemo fizički invaliditet mislimo na spastičnu tetraparezu, decu u invalidskim kolicima, a psihički mislimo na autizam, Daunov sindrom i razne metalne retardacije i sve vrste psihičkog kašnjenja. Imamo i logopediju, a postoje i deca bez fizičkog ili psihičkog invaliditeta koja imaju poteškoća u izgovoru pojedinih slova ili slogova… Dobrodošli su svi!“.

A kad je reč o roditeljima? Koju podršku mogu oni očekivati od ovog centra? „Nije sramota tražiti pomoć. Nije sramota reći da ne možete sami. Mnogo je stanja kroz koja prolaze roditelji deteta sa smetnjama u razvoju. Pre svega, početni šok. Zatim dolazi poricanje. Nakon poricanja sigurno sledi depresija, pa neka vrsta revolta – „zašto mi se ovo dešava?“, „Čime sam ovo zaslužio?“ i postavljajući pitanja pronalazimo i odgovore i tada dolaze i ljudi koji će nam pomoći. Ovo je prvi korak, zapravo, ovo je način da budemo dobri prema sebi i da prihvatimo sopstveno dete i, što je veoma važno, prihvatimo sebe, kao roditelja deteta sa smetnjama u razvoju“.

Alina Dina-Tanasije nije sama – nije ni mogla biti! – uspela da pretoči u stvarnost njen san da pomogne deci sa posebnim potrebama u županiji Valča. Rekli smo na početku o dobrom koje može da se kotrlja kao grudva snega, ako ljudi u lokalnim zajednicama ozbiljno shvate svoju ulogu i uzmu u sopstvene ruke sudbinu, ako odluče da je potrebna akcija. Jedna od oko 20 Fondacija zajednica u Rumuniji postoji u Rmniku Vlča. Delovanjem ovih fondacija nastalih iz velikodušnosti i želje stanovnika jednog grada da donesu pozitivne promene u svojim zajednicama, nastaju i projekti u obrazovanju, zdravstvu, životnoj sredini ili kulturi. Fondacije najbolje razumeju lokalne potrebe i mogućnosti, a njihov cilj je da grade mostove između donatora i situacije, između potreba i rešenja.

Ovo je uradila Fondacija Zajednica iz Rmniku Vlča, kada je saznala za san Aline Dina-Tanasije da otvori multifunkcionalni psihosomatski centar: „Mnogo su nam pomogli u prvoj fazi. Nekako su bili naš anđeo čuvar, u tom trenutku su nas mnogo podržali i verovali u nas i u naš projekat i da, Fondacija zajednice Valča je naš duhovni temelj, a zatim, takođe uz njihovu pomoć, uspeli smo da dođemo do Udruženja Dan Dobrostanja gde radi Melanija Medeljanu (n.red. bivša televizijska zvezda) i koja je takođe verovala i veruje u nas i podržava nas i zahvaljujući njoj smo ovde sa svim projektima i celim planom koji imamo“.

Od osnivanja prvih Fondacija zajednica u Rumuniji 2008. godine, milioni evra su usmereni na hiljade projekata koji će promeni na bolje lokalne zajednice. I Multifunkcionalni psihosomatski centar iz Rmniku Vlča, namenjen posebnoj deci sa posebnim potrebama  koji je sanjala i stvorila Alina Dina-Tanasije, jedan je od njih.

 


www.rri.ro
Publicat: 2022-01-02 16:22:00
Vizualizari: 93
TiparesteTipareste