Frecvenţi EMSIUNEA ARMÂNEASCA DI LA RRI tu vahtea di kiro 28.03 - 30.10.2021

frecvenţi emsiunea armÂneasca di la rri tu vahtea di kiro 28.03 - 30.10.2021 Recepţia-a programiloru RRI tu grailu di dadâ, armânești tru chirolu 28.03 - 30.10.2021

Zona de recepţie Oara ali Românie UTC kHz
Balcani   17.30-18.00 14.30-15.00 5.910
Balcani     19.30-20.00 16.30-17.00     5.910     
Balcani    21.30-22.00 18.30-19.00 5.910

 

RRI pi satelitu

Puteţ s’nă avdzăţ şi pri-tu satelitu, pi Eutelsat 16A, poziție orbitală 16 di gradi apirita/ estu, polarizari verticală, frecvenţa 11512 MHz. Symbol Rate: 29,950 MSym/s (s’ghivâseaști 29 virgulă 950 megasimbolu pi secundă), standardu DVB-S2, modulaţie 8PSK, audio PID 59. RRI easti pitricutu pri-tu aera/ pri vimtu cu avdzari limbidă.

 

RRI pi Internetu

Programili a noastri tru grailu di dadâ/ armâneaști suntu hâzâri s’li avdzâț pri-tu www.rri.ro şi la www.romaniainternational.radio, pri-tu canalu 3.

 

RRI pi şingirili suţiali

RRI ari profiluri tu ma multi şingiri di suţializari şi site-uri di ampârțari/ partajari conţânearea şi vă câlisimu s’nchisiţ ligâtura cu noi pri-tu aesti platformi: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, SoundCloud, LinkedIn, Flickr, Pinterest, Tumblr, Vimeo și Dailymotion.

 

RRI pi TuneIn

Programili RRI tru română pot s’hibă avdzâti şi pi TuneIn, canalu Radio Romania Internaţional 3.

 

RRI pi tilefonea fixâ şi mobilâ

Vruţ soț, puteţ s’nâ ascultaţ pi telifonea mobilâ şi fixâ tru SUA pri-tu ufilisearea-a platformăllei AudioNow. Emisiuńili RRI tu grailu di dadâ, armânescu suntu hâzâri s’li avdzâț la numirlu di telefon 1.425.394.7084.

 

Tașcu Lala


www.rri.ro
Publicat: 2021-10-27 22:28:00
Vizualizari: 25947
TiparesteTipareste