Dişcl’idet, dişcl’ideţ!Dişcl’idet, dişcl’ideţ!

Discl’idet, discl’idet - bis
Ca-nchisim si noi - bis
Ca yinim la voi  - bis
Ca him cu Hristolu - bis
S-lu videm Hristolu - bis
Ca-nghitam di-arcoari - bis
Ca-i sarbatoari – bis

Audio-->
www.rri.ro
Publicat: 2013-06-05 12:00:00
Vizualizari: 163
TiparesteTipareste