Premii redacţia armânească - 21 di an'i di emisiun'i pi armâneaşti

premii redacţia armânească - 21 di an'i di emisiun'i pi armâneaşti Premii redacţia armânească - 21 di an'i di emisiun'i pi armâneaşti

21 di an'i di emisiun'i pi armaneasti. Asi cum lom adetea di anlu ţi tricu va dam si premii cu aista furn'ii. Atsel'i ti va s-hiba premiaţ tu anlu 2012 suntu:

Premiu di excelenţa ti cultura armânească: Stere Gulea - Romania

Premii di tin'ie ti cultura armânească:

Hrista Lupci - Romania
Willy Wisosenski - Romania
Toma Kiurkciev - Bulgaria
Marica Pitu - Romania
Andon Kristo- Albania


www.rri.ro
Publicat: 2013-08-28 19:06:00
Vizualizari: 303
TiparesteTipareste