Raportul a Departamentului di Stat

2018-04-23 21:51:00

Roxana VasileDepartamentul american di Stat deade tru şteare, la bitisita siptămânâl’ei trecută, Raportul mutrinda situaţia drepturilor a omului, pi care îl realizeadză cathea an pi baza a informaţiilor ţi provin di la ambasadile şi consulatile a Statilor Unite di-tru

raportul a departamentului di stat

Useful Links